Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 83

83
1.5 Proses
Planlanan profesyonel mutfakta bir yapıyı yapılandır-
manın temel ilkesi, çoğu işin yapıldığı ve çoğu yemek-
lerin üretildiği yemek hazırlama odalarıdır. Bunlar ter-
cih edilen bir alanda ve mümkün olduğu kadar yemek
dağıtım veya mutfak ofisinin doğrudan yanında düzen-
lenmelidir. Bu, özellikle sıcak ve soğuk mutfaklar, pas-
taneler ve belki de bulaşık yıkama için geçerlidir. Daha
seyrek kullanılan hazırlık odaları, mutfağın arka tarafı-
na yerleştirilmelidir. Mutfak şefinin ofisi, yemek hazır-
lama odaları ve ana çalışma alanı üzerinde iyi bir görüş
olanağı sağlamak için mutfakta merkeze konmalıdır.
Daha küçük ve mümkünse soğutmalı kurum içi stok
depolama, sıcak ve soğuk mutfaklara ve pastaneye ya-
kın planlanmalıdır.
Minimumgenişlikler, pişirme cihazları ve çalışma tezgah
blokları arasında 1 m ve karşılıklı pişirme-cihaz blokları
arasında 1,40 m olmalıdır. Tezgahlar ve dolaplar müşte-
rinin temin edeceği kaideler üzerine sıralanmalı ve pro-
fesyonel mutfaklarda yüksek hijyen standartları, este-
tik ve görsel koşulları iyileştirmek için, sürekli, lehimsiz
krom-nikel-çelik kapak plakalarıyla monte edilmelidir.
(
Şekil 1.58 - 1.59
ve
Tablo 1.25 - 1.26
).
Şekil 1.56
Örnek: Termal cihazların kaide montajı
Şekil 1.58
Termal cihazların duvar montajı örneği
Şekil 1.57
Kurulum köprüsü montaj örneği
Şekil 1.59
Asma köprülü termal cihaz kurulumu
TASARIM
1...,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,...376
Powered by FlippingBook