Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 82

82
Şekil 1.54
Profesyonel
mutfaklarda büyük termal
ünitelerin montaj
seçenekleri
Merkez blok montajı
Merkez modül montajı
Duvar modülü montajı
Modül veya hat montajı
Blok montajı
Ayak montajı
1800
1800
1960
900
900
150
900
795
105
max. 650
min.
240
750
750
900
650
250
855
105
1800
1800
Kaide montajı
Yüksek kaide montajı
Kurulum duvar montajı
900
795
105
max. 650
min.
240
Kurulum köprü montajı
Asma köprü
Profesyonel mutfaklar sıklıkla, alan ve cihaz atamaları-
na ve karmaşık veya kendine yeterli bir ünite olarak ya-
pısına göre de ayrılır. Örneğin; “Fransız” veya “Ameri-
kan” mutfaklar şeklinde sınıflandırma
(Şekil 1.45)
.
Örneğin; fast-food tesislerindeki mutfaklar hemen her
zaman Amerikan mutfak geleneğine göre inşa edile-
rek, cihazlar servis ve satış kontuarlarına paralel dü-
zenlenir; etrafına dar ve uzatılmış saklama ve destek
odaları gruplanır.
Ayrıca, restoran ve otel mutfaklarının son taslak tasarım-
ları, çalışma tezgahlarına ekstrem konsantrasyon sunan
Amerikan mutfakların zemin alanı tasarrufu sağlayan
oda ve cihaz düzenleme ilkesinden yararlanmaktadır.
Şekil 1.55
Termal cihazların
ayak montajına bir örnek
1. Profesyonel mutfakların fonksiyonel ve teknolojik tasarımı
TASARIM
1...,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81 83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,...376
Powered by FlippingBook