Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 81

81
1.5 Proses
Şekil 1.53
Termal
eklentili blok cihazlar için
farklı bağlantı sistemleri
Dış duvar cihazı
Cihaz dış duvarı
Terminal blok
Duvar sonu bölümü
Başlık, yan
Kapak
plakası
Conta
Terminal ağ
Conta
Kapak rayı
Seviye
Seviye
Cihaz
Cihaz
Cihaz
Parça
uzunluğu
Grup uzunluğu: Tüm parça uzunluklarının BTL ve ara
olukların toplamı
Gruplar (sırt sırta)
Detay A
Detay B
Detay C
Detay D
Duvar montajı için grup modülü
Grup modülü, bağımsız
Parça uzunluğu
Parça
uzunluğu
A
B
C
D
650
R 20
50
115
645
1620
1800
90
90
1
1
1
1
70
90
90
25
10
900
100
50
50
900
Kapak plakası
Cihaz uç kapağı, yan
Cihaz bağlantısı, merkez
Çift blok bağlantısı
Duvar montajı,
tekli modül
Şekil 1.52
Bir termal
cihaz duvar modülü örneği
TASARIM
1...,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80 82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,...376
Powered by FlippingBook