Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 80

80
Çift katlı veyamerkezi blokmontajı, göreceli olarak den-
geli ve kompakt ünitelere özel bağlantı sistemleriyle
monte edilebilen, eklentili blok tip cihazlara uygulanır
(ayrıca bkz.
Şekil 1.54
).
Kaide ve ayak montajı
uygulamada en çok kullanılan-
dır. Kaide montajının tercih edilmesinin başlıca neden-
leri, hijyen açısından sağladığı avantajlar (kir ve nem
gövdelerinin içine zor girer; mutfak zeminleri rahatlıkla
hortumla yıkanabilir) ve basit cihaz dizaynıdır. Ayak
montajının avantajları ise cihazın sade yapısı, kolay ve
basit montaj ve kurulumu, daha az yapım emeği gerek-
tirmesi vemutfak zeminlerine temelde daha az yük bin-
dirmesidir. Yüksek kaide montajı, normal kaide mon-
tajına göre hijyenik avantajlar sağladığından hastane
mutfaklarında sıklıkla kullanılır (
Şekil 1.54 - 1.57
).
Şekil 1.50
Kurulum duvarı olarak bir merkez blok örneği
Şekil 1.47
Termal cihaz düzenlemelerinin tipe göre örneği
Şekil 1.48
Termal cihaz düzenlemelerinin amaca göre örneği
Şekil 1.51
Büyük bir termal ünite örneği
Şekil 1.49
Bir restoran mutfağında termal
cihazın merkez modül montajı örneği
1. Profesyonel mutfakların fonksiyonel ve teknolojik tasarımı
TASARIM
1...,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,...376
Powered by FlippingBook