Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 73

73
1.5 Proses
Üniteler ilginç şekilde ayrıntılandırılmış ve çarpıcı görsel
efektlerle üretilmiştir. Üniteler kızartma pleytleri, pişirme se-
rileri, wok’lar, makarna pişirme cihazları, benmariler, vb. gibi
parçalardan oluşmakta ve böylece, personelin, tamamen
müşterinin önünde verimli ve etkili çalışmasını sağlamakta-
dır. Bu, yemeklerin iştah açıcı sunumuna giderek daha çok
duyulan ihtiyacı karşılamanın yanı sıra, restoranda bir cazibe
merkezi de oluşturur. Açık pişirme tercihinin belirgin özellik-
leri arasında, aşçıların her zaman müşterilerin görüş alanı
içinde çalışması ve tercihen taze ürünler kullanılması bulu-
nur. Termal cihaz endüstrisi ve bunların mutfak uygulamala-
rında belirtilen genel gelişmelerin yanı sıra, daha ileri teknik
yenilikler de vurgulanmalıdır. Yeni aktif ilke, yöntem ve altya-
pı hizmetlerinin kullanımı, yükleme ve boşaltma prosesleri-
nin mekanizasyonu, süreç akışlarının birbirine bağlanması,
kompüterizasyonu ve otomasyonu da bunlar arasındadır.
Şekil 1.40
Farklı
sistemlerden gelen
açık pişirme
istasyonu örnekleri
Makarna istasyonu
1 İndüksiyon ocak
2 Makarna pişirici
3 Çok amaçlı pişirici
4 Tezgah
Pişirme alanı
Entegre atık hava sistemli Libero Point ve çeşitli
uyumlu cihazlar
1
2
3 4
4 1
Entegre soğutmalı makarna istasyonu versiyonu
TASARIM
1...,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72 74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,...376
Powered by FlippingBook