Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 63

63
1.5 Proses
Yönteme göre pişirme aksesuarları/ Ebat/Uygulama Tasarımlarlar / Resim
Teknik çözümler Isıtma Araçları
1.1.5 Otomatik su seviyesi kontrollü veya kapalı işletim sistemli kaynatma kazanları
Bu cihaz tasarımı, buhar
jeneratöründeki su seviyesinin düzenli
aralıklarla izlenmesini ortadan
kaldırmak üzere geliştirilmiştir.
Otomatik su seviyesi kontrolüne sahip
kazanlar, buhar jeneratöründe otomatik
su dolumu için, yumuşatılmış bir su
bağlantısı gerektirirler.
Kapalı işletim sistemine sahip
kazanlarda, buhar jeneratörünün
doldurulması sadece başlangıçta
gereklidir.
Termostatik veya elektronik kontrol
cihazları, presostatlar ve emniyet
valfleri, ısı ve basınç kontrolünü
sağlamak ve cihazları güvenlik
gereklilikleriyle uyumlu kılmak
için kullanılır.
Boyutlar: 40, 60, 80, 100, 150, 200,
250, 300, 400
Yuvarlak kaynatma ve hızlı
kaynatma kazanları
Dikdörtgen kaynatma kazanları
Eğimli kaynatma kazanları
Isıtma: Elektrik gücü
farklı tiplerde gaz
1.1.4 Eğimli kaynatma kazanları
Boyutlar: 40, 50, 60, 80, 100, 150,
200, 250, 300, 400
Eğimli kaynatma kazanları, boşalt-
mak için öne doğru 90°’den fazla
eğilebilir. Eğme işlemi, ya manuel
olarak ya da elektrik motoru
tahriği ile gerçekleştirilir.
Yapımlarına göre, 150 litre’ye
kadar olan kazanlar, modüler
üniteler olarak kullanılabilir veya
bağımsız, tek ya da çift üniteler
olarak kurulabilir.
Isıtma: Elektrik gücü, düşük
basınçlı buhar
1.1.3 Basınçlı kaynatma kazanları (DIN 18855-2)
Boyutlar: 80, 150, 250, 300
Basınçlı kaynatma kazanları,
özel aksesuar parçaları olan
dikdörtgen kaynatma kazanlarıdır.
Malzemeleri güçlendirilmiştir ve
kapakları, 0,5 bar’a varan iç
basınçlara ve yaklaşık 111°C ürün
sıcaklığına olanak tanımak için
hava geçirmezdir.
Böylece, pişirme süreleri belirgin
ölçüde kısaltılabilir ve az oksijen
miktarı, besin değerlerinin
korunduğu bir pişirme sağlar.
Taze buhar enjeksiyonu, basınç
oluşma sürelerini büyük ölçüde
kısaltabilir. Elektronik kontrol
cihazları, hassas bir ısı derecesi
sistemini ve birçok üreticinin 9
program kademesine dek
çıkabilmesini sağlar.
Isıtma: Elektrik (kısmen gaz ve
yüksek basınçlı buhar)
Tablo 1.17
(devam) Termal cihazların (pişirme cihazları) tip, ilkesel çözüm, tasarım ve ısıtması
TASARIM
1...,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,...376
Powered by FlippingBook