Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 4

4
Profesyonel tÜrk Mutfak enDÜstrİsİ
BU REHBERDE
Öztiryakiler
tahsin Öztiryaki
‘Profesyonel Mutfaklar’ kitabı
dünya standartlarının Türkiye’de
de yaygınlaşmasını
kolaylaştıracak ve bu
standartlara paralel olarak
sanayimizin de gelişimine katkı
sağlayacaktır. Kitap, bundan
sonra yapılacak mutfak
projeleriyle ilgili bildiklerimize
katkı, öğrenci ve mimarlara da
kolaylık sağlayacak. Bu kitabın
Türkçeye kazandırılacak olması
TUSİD gibi sivil toplum
örgütlerinden beklenen bir
sorumluluktu. Sektöre faydalı
olmasını dilerim.
İnoksan
Vehbi Varlık
Türk mutfak sektörü olarak
bugüne geldiğimizde hala teknik
anlamda bir kitabın olmadığını
görüyoruz. TUSİD olarak bu
dönemde görev yapan arkadaşlar
böyle bir çalışma başlattılar.
Kanımca sektöre yön verecek
değerli bir kitap olacak. Bu
kitaptan yararlanmayı düşünen
potansiyel müşteri ve kurumlara
da gerek satın almada gerekse
mesleklerini geliştirmede yol
gösterecek. Boyut Yayın Grubu ve
TUSİD, bence bu anlamda tarihi
bir görev üstlendi. Bu girişim bir
başlangıçtır ve arkası gelecektir.
Makpa
ali sözmen
Böyle bir eserin sektöre çok
faydası olacağı fikrini taşıyorum.
Kitabın katkısıyla, yapılacak
mutfakların günün şartlarına
daha uygun ve daha hijyenik
olacağı düşüncesindeyim.
Kitabın teknik olarak sektörde
ciddi bir eksiği kapatacağı ve
böylelikle daha kaliteli projelerin
ortaya çıkacağı kanısındayım.
Bu eser mutlaka okullara
girmelidir. Mutfakta çalışacak
öğrencilerin de bu kitaptan
faydalanmalarını bekliyorum.
electrolux
semih orcan
‘Profesyonel Mutfaklar’
kitabının kısa süre içinde
yayınlanacak olması
sevindirici bir gelişme.
Uluslararası pazardaki tüm
bulgu, bilgi ve deneyimleri
derleyen bu kitap, yiyecek-
içecek endüstrisinin tüm
aktörleri için son derece
yararlı bir başvuru eseri
olacak. Sektörün uzmanları,
yatırımcıları ve çalışanları
kadar, sektöre yönelik eğitim
veren kurumlardaki öğrenciler
de bu kaynaktan çokça
yararlanacaklar.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...376
Powered by FlippingBook