Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 350

Whatley Manor Hotel, Wiltshire, İngiltere
12.1 Konaklama endüstrisi
A1 Mal kabul
A2 Temizlik malzemeleri deposu
A3 Sebze-meyve ve süt ürünleri
için soğuk oda
A4 Deep-freeze alanı
A5 Balık için soğuk oda
A6 Et için soğuk oda
A7 Geçiş koridoru
A8 Kuru ürün deposu
A9 Yağ bölümü
A10 Geçiş koridoru
A11 Lobi
J
K
10
11
12
M
L
N
P
19
16
18
15
9
H
Q
18
17
U V
16
15
R S
T
14
14
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A18
A19
A20
A22
Bodrum kat
350
12. Proje örnekleri
PROJELER
1...,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349 351,352,353,354,355,356,357,358,359,360,...376
Powered by FlippingBook