Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 349

PROJELER
H
er işletmenin kendine özgü ihtiyaç ve sınırlamaları
vardır. Bir profesyonel mutfağın her açıdan efektif
bir şekilde işlerliği, ilk önce mutfağın tasarım ve
planlanmasından başlar. İhtiyaca ve mutfağın vereceği
hizmetin türüne göre projelenen profesyonel
tasarımların en iyi örnekleri dünyanın dört bir yanında
askeriyeden okullara, hastanelerden konaklama
endüstrisine kadar mutfağın yer aldığı hemen her
sektörde karşımıza çıkmaktadır.
proje örneklerİ
1...,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348 350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,...376
Powered by FlippingBook