Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 324

324
Filtreler
Mutfak havalandırmasında işlem gereği parçacık transferi
söz konusudur. Egzoz havasının kalitesi çevre kirliliği, gü-
venlik, sağlığa uygunluk açısından çok önemlidir. Egzoz
hava kalitesini sağlamak amacı ile havadaki parçacıkları
temizleyen elemanlara filtre denir. Filtreler kullanım yeri,
kullanım amacı, kullanım şekline göre çeşitli isimler alırlar.
Filtrelerin kullanım yeri ve amacına göre farklı parçacık
tutma kabiliyetleri vardır. Bundan dolayı filtrelerin montaj
noktasındaki montaj hassasiyetleri de farklılıklar gösterir.
Filtrelerin kullanım amacı gereği periyodik olarak temiz-
lenmesi gerekir. Filtre temizliği filtrenin kullanım yeri, kul-
lanım amacı, yapısı ve malzemesine bağlı olarak
temizleme veya yenileme yöntemi ile yapılır. Filtreler mon-
taj noktalarında bundan dolayı servis kapakları ve boşluk-
ları gerektirirler. Filtrelerin temizlenmesi kullanım yeri ve
amacına uygun olarak gözlemsel veya kirliliği çeşitli ölçme
ve kontrol metotları ile kontrol edilerek sağlanır. Filtre te-
mizliğinde üreticinin kurallarına hassasiyetle uyulmalıdır.
Yağ filtrelerinin davlumbazlarda kullanılan tipleri genellikle
en fazla yüzde 65 civarında yağ ve parçacık tutma kabili-
yetindedirler. Egzoz havasında bundan daha fazla temizlik
sağlayabilmek veya egzoz havasını tamamen kokusuz ve
temiz hale getirmek için egzoz havası ardarda filtrelerden
geçirilir. Bu filtreleme işlemleri kullanım yeri, kullanım
amacı, çevre koşullarına göre çeşitli şekillerde olabilir.
Çeşitli standartlar davlumbazdan egzoz edilecek hava de-
bisini davlumbazın yapısına tipine ve boyutuna bağlı ola-
rak minimum ve maksimum aralığında belirler. Belirlenen
debi aralığına hangi değerin verileceği davlumbazın mon-
taj konumu ve davlumbaz altında yapılan işlemin özelliği
ve mutfağın çalışma süresine bağlıdır. Genelde kullanılan
yöntem; altında yapılan işleme göre belirlenir.
Davlumbaz altında yapılan işlemleri şu şekilde sınıflandı-
rabiliriz:
Hafif:
Kafeterya, bar, pub, çay ocağı.
Hafif/Orta:
Okul, hastane, iş yeri mutfakları gibi yemek
pişirmeyip servis yapılan mutfaklar.
Orta:
İtalyan, Fransız restoranları, otel restoranları (show
mutfakları), pizza ve pide salonları, süper market mutfak-
ları, küçük lokantalar.
Orta/Ağır:
Küçük fast-food restoranlar, küçük döner,
kebap salonları, patates, piliç kızartma salonları.
Ağır:
Büyük fast-food restoranlar, Meksika, Asya mutfak-
ları, ocakbaşı ve kepapçılar.
Extra ağır:
Yemek fabrikaları, hastane, büyük otel, kışla
vb mutfakları.
9. Çevre teknolojileri
Ocak üzeri duvara
montajlı davlumbaz
Asma davlumbaz örneği
ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
1...,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323 325,326,327,328,329,330,331,332,333,334,...376
Powered by FlippingBook