Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 323

323
9.2 Egzoz sistemi ve filtreleme
9.2
Egzoz sistemi ve filtreleme
Davlumbaz egzoz sistemleri
mutfaklarda pişirme
sırasında davlumbaz vasıtası ile toplanan pişirme gaz-
ları ve buharı dışarıya atar; taze havayı ısı geri kazanım
eşanjöründen geçirip koşullandırarak davlumbaz orta-
mına transfer eder. Egzoz havasının ısısını taze havaya
aktarır ve enerji tasarrufu sağlar. Egzoz havası, metal
filtreden geçirilerek dış ortama atılır. Ortama transfer
edilen taze havayı G4 ve F7 sınıfı filtreler ile partikül ve
tozlardan arındırır. Egzoz havasındaki ısıyı geri kazan-
dıktan sonra sıcak su bataryası ile taze havanın sıcak-
lığını arttırır. Egzoz sistemi ısı geri kazanım ve çift cidarlı
davlumbaz uygulaması ile ilk yatırım ve işletme mali-
yetlerini yüzde 30’a kadar düşürür. Isı geri kazanımına
bağlı olarak CO
2
emisyonunu azaltır ve çevre kirliliğini
önler. Çift cidarlı davlumbaz uygulamasıyla ortamdan
atılan egzoz havasını yüzde 80’e kadar azaltır.
Mutfak havalandırmasında kullanılan gerek iyileştirme
havasının, gerekse taze havanın dış havanın çok
soğuk olduğu durumlarda üflenen hava, ortam hava-
sından normalde en az 4,℃ en fazla 7℃ düşük olmalıdır.
Üfleme havası sıcaklığının ortam havası sıcaklığından
7℃ birim daha az olması da rahatsızlık verir. Bunu sağ-
lamak amacı ile egzoz ve üfleme havası fanını bünye-
sinde bulunduran ve gerekli durumlarda üfleme
havasını ısı geri kazanım eşanjörü ile şartlandıran dav-
lumbaz egzoz sistemi cihazları vardır. Bu tür cihazların
kullanılması (özellikle soğuk iklimlerde) enerji tasar-
rufunu artırmaktadır. Bu uygulamanın iyi bir otomas-
yon sistemi ile desteklenmesi halinde enerji
tasarrufunu da arttırmak ve mutfak konforunu iyileş-
tirmek mümkündür.
Egzoz hava miktarının belirlenmesi
Egzoz hava miktarının belirlenmesi aşağıda belirtilen
faktörlere bağlıdır:
• Davlumbazın yapısı,
• Davlumbazın tipi,
• Davlumbazın boyutu,
• Davlumbazın montaj konumu,
• Davlumbazın altında yapılan işlemin özelliği,
• Mutfağın çalışma süresi.
Pişirme bölümünde
davlumbaz ünitesi
ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
1...,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322 324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,...376
Powered by FlippingBook