Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 322

322
9. Çevre teknolojileri
Diğer tiplerden farkı, bakım sürelerinin daha kısa tutul-
ması gereğidir. Haftada bir üst kapaklardan bakılarak
kontrol edilir. Sabit olarak sisteme bağlı yağ çıkış vana-
sından 2-3 günde bir kova ile alınır; yağ atık variline boş-
altılır. Variller dolunca belediye tarafından toplanır.
Sistemin içerisi ayda 1 kere su ve detarjanla çok iyi te-
mizlenir. Sistem tekrar kullanılır hale gelir.
Yağ ayırıcının yapısı ve özellikleri
Yağ ayırıcı girişi:
Kısa kenarda yer alan, iç kısmında
hız kesici görevini yapan sac parçası bulunan kısımdır.
Tortu kovasının bulunduğu yerdir. Ayırıcıların içindeki
engel levhaları da türbülans önleyicidir. Ayırma işleminin
verimini yükseltir.
Yağ ayırıcı çıkışı:
Giriş kısmının tam karşısındaki ağız-
dır. Bunun ayırıcının iç alt kısmına uzanan bir borusu var-
dır. Bu kazanın dibindeki yağdan arınmış atık suyu dışarı
çıkarır.
Tortu kovası:
Mutfak ve petrol ayırıcılarının giriş kısım-
larında bulunan çıkabilir tortu kovası taş, tortu ve diğer
yabancı maddelerin mutfak ve petrol ürünü ayırıcıya gir-
dikleri aşamada ayrışmasını sağlar. Tortu kovasının de-
likleri akış düzenleyicidir.
Havalık:
Uzun kenarında yukarı doğru uzanmış dirsek
veya (modele göre değişir) üstünde yukarı doğru uzan-
mış boru; havalandırma çıkışıdır.
Dikkat:
• Havalandırma borusu kesinlikle kör tapa ile kapatıla-
maz. Gaz sıkışması olacağından çok tehlikelidir.
• WC tesisatı bağlanmamalıdır.
Zemin altı drenaj örneği
Soğuk oda giriş
zemininde drenaj
uygulaması
ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
1...,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321 323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,...376
Powered by FlippingBook