Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 320

320
9. Çevre teknolojileri
Çöp öğütücüye bağlantıları
Çöp öğütücüden çıkan atık su, hiçbir zaman doğrudan
doğruya bir yağ ayırıcıya bağlanmamalıdır. Kullanılacak
olan yağ tutucu tipi ne olursa olsun, çöp öğütücüden
çıkan atık su, mutlaka önce uygun ölçüde bir katı atık tu-
tucudan geçirilmeli, çöp öğütücüde öğütülmüş olan mad-
deler bu katı atık tutucuda tamamen çökeltilmelidir. Bu
atık su, çöp öğütücüden gelen atık suyun içinde katı par-
tiküllerin kalmadığından emin olduktan sonra yağ ayırı-
cıya bağlanmalıdır.
Patates soyma makinası gibi suda zamanla çökelen atık-
ların bulunduğu atık sular üreten cihazlar, doğrudan doğ-
ruya yağ ayırıcıya giden hatta bağlanmamalıdır. Bu atıklar,
yağ ayırıcıyı olumsuz etkilediği gibi, tesisatın uzun olması
halinde, tesisatı da tıkamaktadır. Bu tür cihazların atık su
çıkışlarında uygun özelliklerde katı atık tutucular veya filt-
reler kullanılmalıdır. Unutulmamalıdır ki, yağ ayırıcı yağı
imha eden bir mekanizmaya sahip değildir. Aksine, yağ
ile suyu birbirinden ayrıştırarak, yağın bir bölgede birik-
mesini sağlar. Bu nedenle, kullanım şartlarına göre ve kul-
lanım sırasında belirlenebilecek aralıklarla biriken yağın
ortamdan uzaklaştırılması gerekir. Yağ ayırıcı kullanılacağı
yer, maksimum atık su debisi, tercih edilen temizleme
yöntemi ve monte edileceği bölgeye uygun olarak belir-
lenmelidir.
Yağ ayırıcının temizlenmesi
Küçük ve orta ölçekli restoranların, fabrika, hastahane vb
mutfaklarda her zaman sıkıntı vardır. Pek çok defa zemin
altı yağ ayırıcı kullanılması imkansızdır. Fransız stili mutfak
tipi yağ ayırıcılar bu sıkıntılı uygulamalara çözüm yarat-
mak amacı ile üretilmektedirler.
Bir endüstriyel mutfağın
pişirme bölümünde
zemin drenajı uygulaması
Zemin altı yağ ayırıcı uygulaması
ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ
1...,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319 321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,...376
Powered by FlippingBook