Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 310

310
8. Ev dışı tüketim kanalında teknik gelişim
Enerji-ekonomi bilgisi ve mutfak personelinin teknolojik
süreçlerdeki bilinçli eylemleriyle önemli oranda
elektrik
tasarrufu
elde edilebilir. Bazı öneriler
Tablo 8.18
’de
derlenmiştir. Günümüzde, mutfakların planlanması, ekip-
manlar ve araç gereçle donatılmasındaki temel prensip,
en başta
tasarruf etkilerine
odaklanmaktır.
Bu etkilere, aşağıdakiler uygulanarak ulaşılabilir:
– Enerji tasarruflu, iyi kontrol edilebilir ve iyi yalıtımlı
ısıtma cihazları,
– Isı tasarruf sistemlerine sahip ekipmanlar (örneğin;
ısı pompalı bulaşık makineleri ve havalandırma sis-
temleri, entegre sistemli soğutma tesisleri),
– Enerji tasarrufu sağlayan aydınlatma kurulumları,
- Uygun mekan planlaması (
Şekil 8.18
).
Pahalı elektrik gücünden tasarruf etmek için başka
teknik olanaklar da bulunur:
– Bağımsız tüketici veya tüketici gruplarını ana
şalterlerle kilitlemek,
– Ayarlanabilir güç sınırlandırıcı rölelerle otomatik
elektrik yükü atmak,
– Maksimum değer regülatörleri ile güç sınırlandırmak,
– “Akıllı bilgisayarlar” ile performans optimizasyonu.
Tablo 8.18
Profesyonel mutfaklarda enerji farkındalığına
sahip davranışlara ilişkin notlar ve tavsiyeler
1.
Pişirme cihazlarını, özellikle ocakları, bir prosesi
tamamladığınızda kapatın.
2.
Çay/kahve makinelerini mümkün olan azami se-
viyede doldurun, yiyecekleri yarı haşlayın ve hafif
ateşte kaynatmaya devam edin. Devam eden
pişirme prosesi sırasında kapağı kapalı tutun.
3.
Buharlı pişiriciler, tavalar ve cips fritözleri için op-
timal termostat ayarını seçin.
4.
Enerji tasarrufu sağlayan pişirme yöntemlerini ve
kapalı cihazları kullanmayı tercih edin.
5.
Sadece ocaklar üzerinde eşit dağılımlı yüzeye
sahip kapları tercih edin. Kabın tabanı ocağın
boyutuyla eşleşmelidir. Kapların kapaklarını kapatın.
6.
Bulaşık makinelerini ve sepetleri, programı
başlatmadan önce mümkün olduğunca doldurun.
7.
Soğuk dolapların ve soğutucuların optimal kul-
lanımını sağlayın. Doğru ısılara ayarlayın, kapıları
sadece kısa süreliğine açın ve evaporatörleri sık
sık defrost edin.
8.
Sıcak suyu tutumlu bir şekilde kullanın. Örneğin;
akan suyun altında yıkamayın ve mutfak saatleri
dışında su ısıtma cihazlarını kapatın.
9.
Havalandırma sistemlerinin istenilen şekilde olup
olmadığını kontrol edin. Yüksek ayar kademele-
rine sadece tepe dönemlerde ayarlayın.
10.
Isıtma sistemlerinin, oda sıcaklıklarına dayanarak
optimal şekilde kontrol edilmesini sağlayın.
Şekil 8.18
Üretim hatları ve geçiş
düzenlemeleri arasında, etkili oda tahsisi
TEKNİKGELİŞİM
1...,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309 311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,...376
Powered by FlippingBook