Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 308

308
8. Ev dışı tüketim kanalında teknik gelişim
Şekil 8.15
Bir hastane
mutfağında, araba (troley)
ısıtması için temizleme
fitingi ve güç bağlantıları
bulunan montaj duvarı.
Tablo 8.15
Egzozlu veya
egzozsuz işletilecek, gazla
ısıtılan pişirme cihazları
Egzoz sistemsiz Egzoz sistemli
Açık alevli mutfak tezgahları Izgara plakalı ocaklar
Ceran ocaklı mutfak tezgahl. Unlu mamul fırınları
Benmariler Her tür çaydanlık
Devrilir tavalar Buharlı konveksiyon
Cips fritözü Sıcak hava üniteleri
Gril Pişirme makineleri
Kızartma plakası
Isıtma dolapları
ünite
başına
14kW
altında bağlı
yükle birlikte
Tablo 8.13
Gazlı enerjilerin
performans değerleri
Tablo 8.14
Farklı enerjilerin
termal ve ısıtma değerleri
arasındaki oran
Enerji kaynağı Isıtma değeri H o,n Termal değer H u,n Wobbe indeksi (WI) Bağlantı basıncı
Doğal gaz L 9,8 kWh/m
3
veya 9,2 kWh/m
3
12,4 kWh/m
3
18 - 24 mbar
35,2 MJ/m
3
(180 - 240 mm WC)
Doğal gaz H 11,5 kWh/m
3
veya 10,0 kWh/m
3
15,0 kWh/m
3
18 - 24 mbar
41,4 MJ/m
3
(180 - 240 mm WC)
LPG 32,0 kWh/m
3
veya 29,0 kWh/m
3
24,4 kWh/m
3
48 - 52 mbar
115,2 MJ/m
3
(480 - 520 mm WC)
1 kWh elektrik gücü
= 3600 kJ veya 860 kcal
= 0,10 cbm doğal gaz
= 0,08 kg LPG
= 0,10 l ısıtma yağı
1 kg LPG
= 1,09 l LPG
1 cbm doğal gaz
= 34.500 kJ veya 8240 kcal
= 9,58 kWh
= 0,75 kg LPG
= 0,95 l kalorifer yakıtı
Profesyonel mutfakların verimli, ekonomik ve hepsin-
den önemlisi güvenilir operasyonu için iki farklı nihai
enerjinin kullanılması gerekir.
Tablo 8.13
ve
8.14
ısıt-
ma değerleri, yük değerlerini ve
mutfaklarda kullanı-
ma uygun
farklı
enerjiler
arasındaki ilişkileri göster-
mektedir. Özellikle doğal gaz, profesyonel mutfaklarda
pişirme prosesleri (
Şekil 8.15
) için, onu kullanıcılar
arasında son derece tercih edilir hale getiren mükem-
mel özelliklere sahiptir.
Planlama ve ekonomik verimlilik analizleri
, bunun-
la birlikte, gazla ısıtılan büyük pişirme cihazlarının tipik
olarak elektrikle ısıtılan cihazlardan daha yüksek satın
alma maliyetlerine ve ayrıca havalandırma ve güvenlik
kurulumları konusunda daha yüksek sermaye giderle-
rine sahip olduğunu unutmamalıdır. Ancak bu ek mas-
raflar, gazlı cihazların önemli ölçüde daha düşük işle-
tim giderleriyle kendilerini hızla amorti edecektir. Mut-
faklarda gazlı veya gazsız çalışmasına izin verilen büyük
pişirme ekipmanları
Tablo 8.15
’te gösterilmektedir.
Ayrıca, aşağıdaki unsurlar da
doğal gazın profesyo-
nel mutfaklarda kullanılma nedenleridir
:
– Birincil enerjilerden daha yüksek termal verimlilik
(yaklaşık yüzde 88),
– Kalıcı kullanılabilirlik,
– Derhal işletilebilirlik,
– Yüksek tutuşma ısısı ve bu nedenle pişirmenin hızla
başlaması,
}
TEKNİKGELİŞİM
1...,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307 309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,...376
Powered by FlippingBook