Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 304

304
8. Ev dışı tüketim kanalında teknik gelişim
Tablo 8.7
POS sistemleri
için tipik arayüzler
Servis
personeli için
MDA (Model
odaklı mimari)
Çevrimiçi
bakiye
Harici
müşteri
ekranı
Klavye/
müşteri
girdisi
Nakit para
olmadan
ödeme
Harici satış
slip cihazı
Otel arayüzü
Kredi kartı
ile ödeme
Kahve
makinesi/
içecek
dağıtma
ünitesi
Muhasebe
Eylem
ekranı
Merkezi
sistem
Envanter
kontrolü
Bayi
siparişleri için
MDA
Arka ofis
Hasta kartı
kaydı için
tarayıcı
POS sistemleri
için arayüzler
Nakit para olmadan ödeme modülleri
, catering’de
sıklıkla kullanılır. Basit toplama işlevinin yanısıra bu mo-
dül, bir müşterinin veya yemeğe katılan kişinin tespit
edilmesi için de kullanılır. Böylece, farklı fiyat kategori-
leri dikkate alınır veya faturalama için istatistiksel de-
ğerlendirmeler elde edilir. Nakit toplanmasını ortadan
kaldırmak, faturalama işlemlerinin dakikada 6’nın çok
ötesinde bir sayıya çıkmasını sağlar.
EVİ sistemlerinin diğer bileşenleri, doğrudan kahvema-
kinelerine veya içecek servisi sistemlerine entegre edi-
lir. Bunlar, tipik olarak servis personeli tarafından servis
edilen veya müşteriler tarafından
online dispenser
sistemlerinden
ve/veya
online kahve makinelerin-
den
doğrudan alınan içeceklerin (bira, meşrubat, kah-
ve gibi) optimal kontrolünü sağlarlar.
Bu uygulamanın temel nedeni; satış istatistikleri ve ha-
ta alarmlarıdır. Genel olarak, iki dağıtma kontrolü tipi
arasında bir ayrım yapılmalıdır. Borç dispenser kontro-
lü, bir garsonun içecekleri önceden belirlenmiş bir mik-
tara kadar doldurabilmesi anlamına gelir. Elektronik bir
kontrol cihazı hangi içeceğin ne miktarda üretildiğini ve
dağıtıldığını sisteme bildirir. Böylece, her çekiş, ilgili
garsonun hesabından düşüm yapar. Örneğin; servis
edilen tüm içecekler, kasa kayıt slibi ile bir çapraz giriş
tarafından desteklenmelidir. Alacak dispenser kontro-
lü, bir garsonun dağıtım sistemi tarafından bırakılan bir
kasa girişini kaydetme zorunluluğu demektir. Bu dis-
penser sistemleri, neredeyse tam kontrol sağlar ve mal
kayıplarını önlemede son derece yararlıdır. Ayrıca bu
sistemler, birleştirilen tüm içecek stoklarında sürekli
stok alınmasını da kolaylaştırırlar. Alkollü içkiler ve açık
şaraplar da bu dispenser sistemlerine entegre edilebi-
lir. Günümüzde çok farklı musluk bağlantıları olabilen
karmaşık dispenser sistemlerinin sermaye maliyetleri,
büyük ölçekli gıda hizmeti kuruluşlarında (>150 kişi)
ekonomik açıdan yaşayabilir. Birçok şubesi olan büyük
organizasyonlar, EVİ sistemlerini gece satış rakamlarını
bir araya getirmek için kullanırlar.
Kahve makinesi
TEKNİKGELİŞİM
1...,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303 305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,...376
Powered by FlippingBook