Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 303

303
8.4 Planlama, yönetim, faturalama ve stok kontrolünde IT sistemlerinin kullanımı
Günümüzde POS sistemleri, hassas şekilde planlan-
mış yapılandırma ve destek gerektiren karmaşık EVİ
sistemleridir. Klasik iş istasyonu bilgisayarları için
olanlar hariç, yapılandırma ve işletilebilirlik, müşteri
memnuniyeti (bekleme süreleri) ve maliyetler (değer-
lendirme çalışması) üzerinde doğrudan etkiye sahiptir
(
Şekil 8.12; 8.13
ve
Tablo 8.7
).
Tablo 8.6
Bir otel
restoranı için örnek ağ
altyapısı:
- Dört POS terminali
- Müşteri siparişlerini almak
için avuçiçi cihaz
- İki harici kasa kayıt slibi
yazıcısı
- Muhasebe ve otel ön büro
sistemine arayüzler
- Sipariş almak için MDA
- İnternet erişimi
POS 1
POS 2
POS 3
POS 4
Slip yazıcı
Mutfak
Sipariş alımı için avuçiçi cihaz
Slip yazıcı
Bar tezgahı
Ethernet
İnternet erişimi
Hub/anahtar
Mutfak bilgisayarı
Otel ön büro sistemine arayüz
Muhasebe sistemine arayüz
MDA
Şekil 8.12
Bir şirket
restoranında POS istasyonu
Şekil 8.13
Bir şirket
restoranı için
POS
istasyonunun
ekipmanı
TEKNİKGELİŞİM
1...,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302 304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,...376
Powered by FlippingBook