Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 302

302
8. Ev dışı tüketim kanalında teknik gelişim
Tablo 8.5
Farklı catering
sektörlerinde donanım
ekipmanı
Restoran/otel Personel/öğrenci Hastane/bakımevi
catering’i
Sistem
Uygulama alanı
Bireysel servisli
yemek salonu
Self-servis
yemek salonu
Sıcak servis arabası
sistemi (kepçe sistemi)
Tepsi sistemi
Nakit sistemler
Nakitsiz sistemler
Önceden satış
(Yemek kuponu gibi)
Servis
Self-servis
(Çıkışta POS)
Garsonlu servis
Bu durum, gıda hizmeti sektörü için de geçerlidir. Bir
oteldeki daha büyük bir restoranın ağ yapısı
Tablo
8.6’
da gösterilmektedir. Altyapı genişletme opsiyonla-
rı tanınabilir. Genel sistemin bağımsız bileşenleri çıka-
rılabilir ve birbirleriyle değiştirilebilir.
Bir otel restoranının
ödeme istasyonu
POS sistemi
Bilgisayar ünitesi x x x x x
Operatör ekranı x x x x x
Müşteri ekranı x x x x
Tarayıcı x x x x
Para çekmecesi/kasa x x
Kart okuyucu x
Kredi kartı terminali x x x
Yazıcı x x x x x
Bakiye x x
Catering müdürünün
bilgisayarı
Bilgisayar ünitesi x x x x x x x x x x
Klavye/fare x x x x x x x x x x
Ekran x x x x x x x x x x
Yazıcı x x x x x x x x x x
Kart okuyucu
MDA portları x x
Altyapı
Ağ x x x x x x x
Telefon x x x
Güç kaynağı x x x x x
UPS (kesintisiz güç kaynağı)
x x x x x
Diğer
Kasa x x x
İskemle veya stand x x x x
Lamba/aydınlatma x x x x x
TEKNİKGELİŞİM
1...,292,293,294,295,296,297,298,299,300,301 303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,...376
Powered by FlippingBook