Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 296

Şekil 8.6
Seyyar pişirme
ekipmanlı hastane mutfağı
296
Şekil 8.5
Özel nostaljik
pişirme üniteli bir restoran
mutfağı
8. Ev dışı tüketim kanalında teknik gelişim
TEKNİKGELİŞİM
1...,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295 297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,...376
Powered by FlippingBook