Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 293

293
8.1 Normalizasyon ve Standardizasyon
Tablo 8.1 (devam)
Gastro-Norm (GN) sistemi
(DIN EN 631 Bölüm 1)
1. Levha veya kap
GN 2/1–2 GN 1/1–2 GN 2/3–2 GN 1/2–2 GN 2/4–2 GN 1/3–2 GN 1/4–2
20 mm
2. Levha veya kap GN 2/1–4 GN 1/1–4 GN 2/3–4 GN 1/2–4 GN 2/4–4 GN 1/3–4
40 mm
10 l
5 l
3 l
2 l
2 l
1,5 l
3. Levha veya kap GN 2/1–6 GN 1/1–6 GN 2/3–6 GN 1/2–6 GN 2/4–6 GN 1/3–6 GN 1/4–6 GN 1/6–6 GN 1/9–6
65 mm
18,5 l
9 l
5,5 l
4 l
3,8 l
2,5 l
1,8 l
1 l
0,6 l
4. Levha veya kap GN 2/1–10
GN1/1–10 GN 2/3–10 GN 1/2–10 GN 2/4–10 GN 1/3–10
GN 1/4–10 GN 1/6–10 GN 1/6–10
100 mm
28,5 l
14 l
8,7 l
6,3 l
6 l
4 l
2,8 l
1,6 l
0,9 l
5. Levha veya kap GN 2/1–15
GN 1/1–15 GN 2/3–15 GN 1/2–15 GN 2/4–15 GN 1/3–15
GN 1/4–15 GN 1/6–15
150 mm
42,5 l
20 l
13 l
9 l
9 l
5,7 l
4 l
2,4 l
6. Levha veya kap GN 2/1–20 GN 1/1–20 GN 2/3–20 GN 1/2–20
GN 1/3–20 GN 1/4–20 GN 1/6–20
200 mm
57,5 l
27 l
17 l
12,5 l
7,7 l
5,4 l
2,9 l
GN 1/1
GN 2/1
GN 2/3 GN 1/2 GN 2/4 GN 1/3 GN 1/4 GN 1/6 GN 1/9
Tepsiler DIN 66075
Gastro-Norm tepsi 530 x 325 mm
Euro-Norm tepsi 530 x 370 mm
Çok amaçlı tepsi 460 x 344 mm
Kahvaltı tepsisi 325 x 21 2 mm
Özel tepsi (sekizgen) 330 x 330 mm
Yuvarlak tepsi 320 mm çap
Kesme plakaları
530 x 325 mm
650 x 530 mm
Tabak sepetleri
500 x 500 mm
650 x 530 mm Y = 75 veya 110mm
Konteynerlerin, boyut ve hacim kapasitelerinin belirlenmesi
GN konteyner GN konteynerler, boyutlar, belirleme, hacim kapasiteleri
belirleme ve
derinlik (mm)
boşluk kullanımı ve en önemlisi, gıda hizmeti tesislerin-
deki tüm mal akışının rasyonalizasyonu elde edilir. Sis-
tem üretkenlik ve verimlilikte dikkat çekici artışlar sağ-
layabilir. Avrupa ve uluslararası seviyede kitlesel cate-
ring endüstrisi için kesin ve net olarak tanımlanmış hü-
kümler içeren kapsamlı bir yasa ve kurallar esasının
olduğu ifade edilebilir. Bu durum, rasyonel, hijyenik,
emniyetli verimli gıda üretimi ve dağıtımı için sağlambir
temel sağlar. Ayrıca, gıda hizmeti ekipman ve donanım-
larının üretimi yüksek düzeyde birimleştirme ve stan-
dartlaştırmaya ulaşmıştır. Sonuç olarak modüler pren-
sip kullanılarak, teknik sistemlerin küresel maliyetleri-
nin yanı sıra, bakım ve servis prosesleri üzerinde de so-
mut ve olumlu bir etki yaratması sağlanmıştır.
STK makina ünitesi
TEKNİKGELİŞİM
1...,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292 294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,...376
Powered by FlippingBook