Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 292

292
8. Ev dışı tüketim kanalında teknik gelişim
Tablo 8.1
Gastro-Norm
(GN) sistemi
(DIN EN 631Bölüm 1)
Gastro-Norm temel boyutlar
Şekil 8.2
Hastane
catering’i için sıcak
mutfakta duvara
montaj ünitesi
Donanım için genelleştirilmiş boyutlar
1/1
2/4
2/8
1/6
2/3
2/1
1/3
1/9
1/9
1/6
1/3
1/4
1/4
1/2
1/2
1/2
2/3
530
530
530
Standart kap
Standart levha
530
Fırın kağıdı
Fırın rafı
Satış ambalajını taşıma aracına ve depoya ulaştıran
nakliye konteynerleri için, 1200 x 800 mm gibi çeşitli
standartlaştırılmış boyutlar bulunmaktadır. Yukarıda
belirtilen iki standartlaştırma yaklaşımı arasında doğru-
dan bir ilişki olmasa da, harici taşıma ve yükleme-bo-
şaltmada birbirleri ile kısmen temas ettikleri vurgulana-
bilir. İki sistemin uyumluluğunun daha yakından ince-
lenmesi sonucu bunların herhangi bir sorun olmadan
yan yana veya birlikte var olabilecekleri belirlenmiştir.
Gastro-Norm’da tanımlandığı şekilde, tam uyumlu bir
konteyner sisteminin uygulanmasındaki gerçek avantaj,
aktarma, yeniden istifleme ve iletme eylemlerindeki
(yükleme-boşaltma prosesleri) azalmalardır.
Sonuç-
ta mallar üzerinde daha az mekanik basınç, daha iyi alan
TEKNİKGELİŞİM
1...,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291 293,294,295,296,297,298,299,300,301,302,...376
Powered by FlippingBook