Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 262

262
Bir bütün olarak ele alındığında, ev dışı yiyecek-içe-
cek kuruluşlarındaki tüketimde, yeme alışkanlıkları-
nın yanı sıra yöntem, biçim ve ambiyanslarına yöne-
lik belirgin bir farklılaşma mevcuttur.
Günümüzde oldukça rağbet gören ve “moda” olanlar
genel olarak şunlardır:
c
Salata başlangıç ve tatlılarda, taze ve vitamin açı-
sından zengin meyve ve sebzeler
c
Herhangi bir kimyasal işlem görmemiş, taze üre-
tilen karbonhidrat bazlı ürünler (ekmek, hamur iş-
leri, makarna, müsli vb.)
c
İnce işlenmiş ve kolay sindirilebilir, yüksek prote-
inli sebze ve hayvansal gıdalar (soya, pirinç, balık,
kabuklu deniz hayvanları ve kümes hayvanları).
Ünlü şef ve gastronomların “mutfak tapınakları”na
geziler bile içerebilen geleneksel öğle-akşam ye-
mekleri de giderek bir etkinlik, neredeyse bir kült ha-
line gelmektedir. Dahası, bu tür yemek yeme, birbi-
rinden tamamen farklı ihtiyaçları karşılamak için bir
fırsat olarak giderek daha sık kullanılmaktadır (örne-
ğin; özel buluşmalar, iş ilişkileri kurma, deneyim alış-
verişi, kulüp etkinlikleri, gelenekleri sürdürme gibi).
Şekil 7.3
Açık restoran mutfağı
Şekil 7.2
Restoran mutfağı
7. Beslenme, catering ve profesyonel mutfaklar
CATERING
1...,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261 263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,...376
Powered by FlippingBook