Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 24

24
1. Profesyonel mutfakların fonksiyonel ve teknolojik tasarımı
Bunlar tipik olarak birbirlerinden tel ızgara ile ayrılmış ve
sadecebelirlisatıcılartarafından,teslimatlarıbırakmakiçin
kilitli bir kapı yoluyla erişilebilen oda bölümleridir.
Daha büyük tesislerin mal karşılama alanlarında, yükleme
ünitelerinin ağırlık kontrolü için yerleşik bir dengeleme sis-
temi bulunur.Örneğin; düzpaletler üzerindekimallaraağır-
lık vermek için minimum 1000 x 1300 mm köprü ebatlı
dengeleme sistemi kurulur. Etlerin kontrolünde duvara
montajlı dengeleme ağırlığı da sıklıkla kullanılır. Profesyo-
nelmutfaklardakimal karşılamaalanları ayrıca, tesis-içi ze-
min konveyörleri için konuşlanma ve park alanları, elle iş-
letilen forkliftler, elektrikle çalışan yüksek kaldırma kapasi-
teli forkliftler, başlıkpanelli el arabası veçuval arabaları için
de hizmet verir (
Tablo 1.3, 1.4
ve
Şekil 1.13-1.23
).
Boşdepolarıhertürboşcismiişlemekvemuhafazaetmek-
te kullanılır. İşlemek, teneke kap ve kutuların kabaca yıka-
manmasını, kutu ve kartonların demonte edilerek istiflen-
mesini, torbaların istiflenmesini ve kapların parçalara bö-
lünmesini içerir. Boşlarla çalışmak, iade presleri ve kom-
paktörlerin (sıkıştırıcılar) yanı sıra bağlama ve demetleme
makineleri de kullanılarak kolaylaştırılabilir ve verimli kılı-
nabilir (
Şekil 1.7
). Boşların yer tasarrufu sağlayacak şe-
kilde depolanması, bölme rafları, palet rafları, düz paletler
ve tekerlekli konteynerlerle sağlanır.
Atık ve iade deposu, ıslak atıkların ve diğer yan ürünlerin
ara depolanmasını sağlar. Atıkların toplanmasında, gele-
neksel çöp kutuları veya açılır-kapanır kapaklı büyük plas-
tik, paslanmaz çelik veyaçinko levhalı kaplar kullanılır. Tüm
teslimat ve iade odaları, ağır iş yüküne uygun ve kolay te-
mizlenir zemin döşemesi, tercihen dökme mozaik zemin
karoları veya sentetik reçine kaplama ve her oda için bir
adet paslanmaz çelik yer süzgeci ile donatılmalıdır.
Transfer köprülü yükleme veya tahliye
Hidrolik arka aks kaldırma dişlisi
Dengeleyici eğim
6000
13000
13000
Yükseltme takozu
Transfer plakası
Transfer köprüsü
1500
500
Kaldırma tablalı veya
platformlu yan ve arka tahliye;
Geçiş kulvarı;
Ayrı erişim ve çıkış
Yan ve arka tahliye;
Ayrı erişim ve çıkış
Kaldırma tablalı veya
platformlu yan ve arka tahliye;
Ayrı erişim ve çıkış
Bina önü yükleme rampası
000
800 - 2000
2500
+1500
2500
000
+001
Rampasız teslimat
000
2500
+1500
1800
Bina içi yükleme rampası
Kepenkli,
kanatlı ya da
sürgülü kapı
Şekil 1.11
Kamyon yükleme
ve tahliyesinin farklı biçimleri
Şekil 1.12
Araç
tahliyesinin farklı biçimleri
TASARIM
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...376
Powered by FlippingBook