Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 218

218
6. Profesyonel mutfaklarda temel planlama kriterleri
7.
Plana dahil bağımsız odaları tespit eden ve numara-
layan bir oda programının belirlenmesi (ilgili kat seviye-
sini içerecek şekilde. Örneğin; 0.: Bodrum; 1.: Zemin
Kat; 2.: Çatı Katı). Program ayrıca alan boyutları konu-
sunda da bilgi sağlamalı, oda iklimleri ve yapısal mühen-
dislik uygulamasına ilişkin gereklilikleri de içermelidir.
8.
Kanal ve duvar girintilerinin, ekipmanların sabitleme
ve bağlantılarının, cihazların özel dizaynlarının ve akta-
rım tesislerinin kurulumlarını gösteren, 1:20 veya 1:10
ölçeğinde ayrıntılı çizimlerin hazırlanması.
9.
Teknik mutfak ekipmanları için 1:20 ölçeğinde
boyutlu duvar girintilerinin ve terminal bağlantı çizim-
lerinin hazırlanması. Bu çizimler, mutfak ekipmanlarını
monte etmek için gerekli boru sistemleri, zemin
drenajları, kanallar, oyuntular ve tesisat bağlantı
noktalarının boyutlandırılmış duvar girintilerini içerir.
10.
Mevcut deneyime, kılavuz değerlere veya standart-
lara dayanarak, gıda hizmeti tesisinin görevini yerine
getirmesi için personel ihtiyacı programının belirlenmesi.
11.
Aşağıdaki doğrulamaların özetlenmesi:
- Su ihtiyacı, basıncı ve niteliği (su sertliği gibi),
- Beklenen atık su miktarı ve niteliği,
- Yağ seperatörleri, basınç artırma sistemleri, ıslak atık
koşullandırma sistemleri, havalandırma veya klima
(AC) sistemleri, yumuşatma sistemleri vb. için montaj
gereklilikleri.
12.
Gerekli mutfak işletim kaplarını (tencereler, tava-
lar, Gastro-Norm (GN) küvetler, servis tabakları vb.),
aletleri, küçük mutfak aletlerini, porselen eşya ve cam
eşyaları, kumaş örtüleri, servis ekipmanlarını vb. dona-
nımları, nitelikleri, miktarı ve kılavuz fiyatlarıyla içeren
bir başlangıç donatım programının hazırlanması.
Mutfak işletim
elemanlarından
set üstü ürün örnekleri
PLANLAMAKRİTERLERİ
1...,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217 219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,...376
Powered by FlippingBook