Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 209

PLANLAMAKRİTERLERİ
P
rofesyonel mutfak tesisleri günümüzde, oldukça hızlı bir şekilde
gelişip büyümektedir. Profesyonel mutfak planlaması başlı başına
bir sektör olarak tanımlanabilecek düzeye ulaşmıştır. Bunda, insan sağlığı
ve çevre bilinci gibi kavramların ön plana çıkması ile, hijyenik koşulların
mutfak tesislerinde önem kazanmasının da büyük rolü vardır.
PROFESYONEL MUTFAKLARDA
TEMEL PLANLAMA KRİTERLERİ
1...,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208 210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,...376
Powered by FlippingBook