Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 207

207
5.5 Yangın koruma sistemleri
Tablo 5.24
Gıda hizmeti tesisinin zemin alanına göre
temin edilecek söndürme maddesi birimleri
Temel zemin alanı Söndürme maddesi birimi
(m
2
) (orta yangın tehlikesi)
50
12
100
18
200
24
300
30
400
36
500
42
600
48
700
54
800
60
900
66
1000
72
İlave her m
2
için
12
TESİSAT
Pişirme ünitesi yanına
yerleştirilmiş yangın
söndürme cihazı
4 veya 6 kg söndürücümadde içeren
taşınabilir yangın
söndürücüler
mutfaklarda 80-120 cm yükseklikte, ko-
lay görülebilen ve rahatça ulaşılabilecek bir yere monte
edilmelidir. Yangın söndürücüler açıkça işaretlenmiş ol-
malı ve her an çalışır durumda muhafaza edilmelidir. Bir
teknisyen tarafından düzenli aralıklarla denetlenebilir
(en az iki yılda bir). Eskiden profesyonel mutfaklarda ço-
ğunlukla
CO
2
el tipi yangın söndürücüler
ve yangın
söndürme battaniyeleri bulunurdu. Uygulamalı testler,
günümüzde sunulan nitelikleriyle yangın söndürme bat-
taniyelerinin fritözlerde yağ nedeniyle oluşan yangınlar-
la mücadelede kesinlikle uygun olmadığını ancak, per-
sonel giysileri yanmaya başladığında yeterli olabileceği-
ni göstermiştir. Yeni uygulamalar ve bilimsel bulgular,
klasik CO
2
tozunun ve köpük söndürücülerin derin fri-
töz yangınlarıyla mücadelede özellikle etkin olmadığı-
nı kanıtlamıştır. Bu hem kullanılan söndürücüler, hem
de bunların uygulanma biçimleri ve yangın söndürü-
cülerin yükleme-boşaltma şekilleri ile ilişkilidir. Günü-
müzde, tanınmış tüm yangından korunma ekipmanı
üreticileri, özel söndürücü maddeler ve bir yangınla
etkin şekilde mücadele etmeyi sağlayan kimyasallar
içeren, yanan cisimlerin sıcaklığını düşüren (soğutan)
ve böylece daha sonraki alevlenmeleri önleyen, kolay
kullanılabilir, el tipi yangın söndürücüler geliştirmiştir.
Toplam 50 litreye varan miktarlarda dolum hacmine
sahip olan yangın söndürücülerin, derin yağ fritözleri-
nin yakınına yerleştirilmesi gerekmektedir. El tipi yan-
gın söndürücülerin, odanın havalandırma sistemi ça-
lışırken kullanılması kesinlikle yanlıştır.
1...,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206 208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,...376
Powered by FlippingBook