Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 206

206
5. Tesisat
5.5
Yangın koruma sistemleri
Yangından koruma sistemlerine ilişkin aşağıdaki bö-
lüm, Almanya’da geçerli standartları ve teknik özellik-
leri temel almaktadır.
Derin yağda kızartma yapan fritözlerin kullanımı, son
yıllarda önemli ölçüde artış göstermiştir. Bunun nedeni,
derin yağda kızartılmış yemeklerin kitlesel catering’de
dikkat çekici biçimde artan tüketimidir. Derin yağ fri-
tözleri, özellikle kafeterya ve fast-food segmentinde en
önemli termal cihaz kategorisidir. Bu gelişmenin yanı
sıra bir profesyonel mutfağın sınırlı alanı içinde termal
cihazların genel olarak yoğunlaşması ve modern hava-
landırma sistemleri, yangın tehlikesini önemli ölçüde
arttırmaktadır. Yangınların sayısı artmıştır. Bu nedenle,
yangından korunma
gıda hizmeti tesislerinin dizay-
nında temel unsurlardan biridir.
Profesyonel mutfaklarda yangınların ana nedenleri
aşağıdaki gibidir:
– Aşırı ısınmış, aşırı kullanılmış veya kirli yağların anlık
tutuşması (260 - 300°C arası sıcaklıklarda).
– Cihazlarda ısı termostat arızası.
– Bir fritözden yiyeceği çıkarırken ocak üzerine sıcak
yağ damlalarının düşmesi ve alev alması.
– Havalandırma kanallarında ve filtrelerde yağ içeren
kalıntılar, kirin tutuşması veya alev alması.
Çoğu yangın, personelin uygun olmayan bir davranışın-
dan veya ihmalinden kaynaklanır. Ayrıca birçok çalışa-
nın, bir yangın çıktığında yanlış hareket etmesi ve yan-
gınla mücadele ekipmanlarını doğru şekilde kullanama-
ması da bu durumu etkiler. Gıda hizmeti tesisleri genel-
likle yeterli yangın söndürücü cihazlarla donatılmamıştır.
Yağ nedeniyle oluşan yangınların suyla söndürülmemesi
gerektiği, yağın son derece yüksek patlama riski içerdiği
tekrar tekrar vurgulanmalıdır.
İşyerlerinin yangın söndürme ekipmanları kolay tutu-
şan maddeler olduğundan, profesyonel mutfaklar için
orta derecede yangın riski belirtir. Bir yangının çıkma
anındaki koşullar olumlu olabilir ve yangının ilk aşama-
da alanı kapsayacak şekilde yayılımı beklenmez.
Endüstriyel mutfaklarda
kullanılan bir yangın
söndürme cihazı
TESİSAT
1...,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205 207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,...376
Powered by FlippingBook