Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 205

205
5.4 Soğutma sistemleri
Eşleşen raf sistemli soğuk oda
Soğuk odalar ve derin dondurma odaları için modüler sistem
Mallar Depolama Bağıl
sıcaklığı nem
°C %
Taze et 0 / 2 80 - 85
Sosis ürünleri 1 / 3 85 - 90
Taze balık -1/ 1 90 - 95
Taze meyve ve 1 / 4 85 - 90
sebzeler
Süt ürünleri 6 / 8 80 - 85
Bira ve meşrubat 8 / 10 80
Beyaz şarap 8 / 12 85 - 90
Pişir-soğut yiyecekler 0 / 3 90 - 95
Dondurma -20 / -25 99
Derin dondurucu -18 / -20 99
ürünleri /dondurulmuş
konserve ürünler
Tablo 5.23
Soğutmalı
muhafaza dolaplarında
soğutma talebi ve hava
soğutucu yüzey alanları
Kapalı derin dond.: -18°C
255 W
315 W
370 W
490 W
640 W
760 W
870 W
1500 W
100 litre
150 litre
200 litre
300 litre
400 litre
500 litre
600 litre
1000 litre
Açık derin dondurucu
tezgahı: -15°C
580 W
1160 W
1450 W
1750 W
2320 W
2900 W
200 litre
600 litre
800 litre
1000 litre
1500 litre
2000 litre
Açık hava derin dondurucu tezgahı: 6 - 8°C
350 W
460 W
580 W
700 W
820 W
1050 W
1280 W
1,0 m Uzunluk
1,5 m Uzunluk
2,0 m Uzunluk
2,5 m Uzunluk
3,0 m Uzunluk
4,0 m Uzunluk
5,0 m Uzunluk
Dolap Soğutucunun Soğutma
ünitesinin yüzey alanı kapasitesi
hacmi (litre) (m
2
) 16°TD’de, W cinsinden
100 1,19 133
150 1,53 170
180 1,58 177
200 1,69 188
220 1,83 207
260 2,04 227
300 2,29 256
330 2,40 273
380 2,75 302
430 2,97 331
450 3,05 343
500 3,39 378
550 3,57 409
600 3,82 430
650 4,07 454
700 4,17 463
800 4,57 512
850 4,75 535
900 5,10 570
1000 5,38 605
1150 5,92 657
1300 6,76 754
1400 6,90 770
1600 7,75 865
1750 8,14 907
1900 8,60 960
Tablo 5.22
Malların soğutulması ve derin
dondurulması için optimum depolama koşulları
Hava soğutmalı kondenserler mümkünse dış mekanla-
ra monte edilmelidir. Soğutma makinesi odalarına su
soğutmalı kondenserler monte edilmeli ve bunları bes-
leyecek soğutma suyu ile geri dönüş akışı sağlanmalı-
dır. Soğutma sistemlerindeki evaporatörler, otomatik
buz buz çözücü cihazlarla donatılsa da hijyenik neden-
lerle, makine odaları ve evaporatörlerin periyodik te-
mizlik ve dezenfeksiyonu gereklidir. Sistemleri yeniden
çalıştırmaya ve soğutmaya başlamadan önce odalar ta-
mamen kuru olmalıdır. Derin dondurma odaları temizlik
sırasında dışarı doğru süpürülebilir. Çünkü sıfırın altın-
daki derecelerde sıvı kirlenmesi yoktur. Temizlik atık su-
larını soğuk odalardan tahliye eden zemin drenajları,
odaların dışına, kapı yanlarına monte edilmelidir. Kon-
denserler yılda en az iki kez temizlenmelidir. Soğuk de-
polarda, kalite ve kurumanın yol açtığı kütle kaybını ön-
lemek için taze et, sebze ve meyve dışında, sadece am-
balajlı veya üstü kapatılmış ürünler saklanmalıdır.
Ürünler soğuk odalarda çoğunlukla palet üzerinde ze-
minde istiflenen muhafazalarda, bölümler halindeki
alüminyum veya paslanmaz çelik raflarda ya da kalıcı
şekilde monte edilmiş kancalı raylarda depolanır. So-
ğuk odalar, elektronik sistemlerle, dijital sıcaklık kaydı
da sağlayan veri yolu iletişimine sahip, merkezi veya
merkezi olmayan sistemlerle kontrol edilir (
Tablo
5.22
ve
5.23
).
TESİSAT
1...,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204 206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,...376
Powered by FlippingBook