Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 204

204
5. Tesisat
Şekil 5.35
Esnek modüler
soğuk odalar
LH 209
0
120
180
240
300
360
600
480
300
240
180
LW 90
0
LH 201
25,4 …
2100
Köşe tip soğuk oda veya derin dondurma odası
1410
1580
660
830
660
830
80
1410
1580
Esnek soğuk odalar için standart boyutsal sistem
Şekil 5.36
Normal
soğutma ve derin
dondurma için yaklaşık
soğutma talebi (kW)
Soğuk oda katında
yerleşim planı
40,00
20,00
0,00
15,00
10,00
5,00
0,00
-25
-18
-10
2
4
10
15
30
50
100
200
300
400
500
150
-2
0
5
2
4
10
15
30
50
100
200
300
400
500
150
t
R
(°C)
t
R
(°C)
Soğutma talebi (kW)
Soğutma talebi (kW)
Soğutma talebi normal soğutma kW
Oda hacmi (m
3
)
Oda hacmi (m
3
)
Soğutma talebi derin dondurma (kW)
Soğuk oda hesaplamasının temeli:
Oda ortam sıcaklığı 32°C
Yalıtım kalınlığı 70 mm
Isı transfer katsayısı k = 0,27 W/m
2
K
Kompresörün işletim süresi 16 saat
Şarj 30 kg/m
2
/gün
Soğutma 15 K
Soğuk oda hesaplamasının temeli:
Oda ortam sıcaklığı 32°C
Yalıtım kalınlığı 100 mm
Isı transfer katsayısı k = 0,19 W/m
2
K
Kompresörün işletim süresi 18 saat
Şarj 30 kg/m
2
/gün
Soğutma 4 K
TESİSAT
1...,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203 205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,...376
Powered by FlippingBook