Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 203

203
5.4 Soğutma sistemleri
daki zemin 10-15 cm alçaltılmalıdır. Genelde hücre ya-
pılarının avantajları, sağlam, yekpare soğuk oda ze-
minlerinin söz konusu yapı elemanlarına entegre edil-
diği geleneksel soğuk odanın avantajlarıyla birleştirilir.
Sabit soğuk odaları ister tasarımcılar isterse operatör-
ler tercih etsin, bunları daima profesyonel mutfak in-
şasına kombine kompleksler (soğutma blokları/birim-
ler) şeklinde yerleştirmek gerekir.
Kombine soğutma sistemleri, bu tür bir kompleks an-
cak üçten fazla sayıda oda içerdiğinde kurulmalıdır. Bi-
na yapılarına monte edilen
sabit soğuk odalar
, ısı kay-
bını önlemek için etkin biçimde neme dayanıklı ve ya-
lıtılmış olmalıdır. Zemin yapıları tipik olarak masif, ağır
iş yüküne uygun karolarla tamamlanmalıdır. Derin don-
durma odalarına ek zemin, dondurucuyu koruma
amaçlı zemin ısıtması döşenmelidir. Bu tür alanlarda ta-
vanlar,
sabit soğuk oda
zeminlerinin yan odalarla düz-
lenmesini sağlamak için, 20 - 30 cm alçaltılmalıdır (
Şe-
kil 5.33
). Bir odadan dışarı yönlendirilen eğim, soğuk
odaların hemen önünde gerçekleştirilmelidir.
Soğuk odalardaki evaporatörlerin defrost su drenajları,
bakır veya plastik borulardan olmalı ve bir dış mekan
boşaltımı ile atık su ağına (kanalizasyona) boşalmalıdır.
Derin dondurma odalarının defrost su drenajlarına ayrı-
ca elektrikli buz çözme ısıtması da takılmalıdır.
Soğutma ünitelerinin kurulum odaları (
soğutma maki-
nesi odaları
) soğuk odalara mümkün olan en yakın
mesafelerde düzenlenmelidir. Hava soğutmalı soğut-
ma makineleri, kondenserlerin optimal ısı yayılımını
sağlamak için entegre kanalları bulunan kaideler üze-
rine inşa edilmelidir (
Şekil 5.34 - 5.36
).
Duvar evaporatörlü soğuk
oda tasarımı
Bağımsız dizayn edilmiş soğuk oda kompleksi
Bir soğuk odanın bölümleri
Şekil 5.33
Kapı alanında bir soğuk odanın zemin yapısı
Zemin karoları
Epoksi izolasyon
Şap
5 cm zemin
çıkıntılı eşik
Kabuk beton
Yalıtım 120 - 200 mm
Alt yalıtım akışı
Darbe sesi
yalıtımı
Baskı flanşı
Buhar bariyeri
Soğuk oda
Kapı alanı
Kapı
Nem bariyeri
epoksiyle yapıştırılmış
Kauçuk izolasyon
Nem bariyeri
Şap
Ara tavan
Havalandırma
Boru yönlendirme
Şekil 5.34
Binalarda
geleneksel soğuk odaların
tasarımı ve uygulanışı
TESİSAT
1...,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202 204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,...376
Powered by FlippingBook