Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 202

202
5. Tesisat
Son yıllarda klasik
NH3 (amonyak)
soğutucular daha
sık kullanılmaktadır.
Soğutucular olarak propan (R
290), izobütan (R 600A), bütan ve karbondioksit
de artan oranlarda tercih edilmektedir. (
Tablo 5.21
).
Özellikle karbondioksit basit teknik çözümler için sık
sık kullanılır.
Yemek veya müşteri başına 6-8 litre kılavuz değer, pro-
fesyonel mutfaklarda gerekli
soğuk oda hacmini
belir-
lemekte temel oluşturur. Daha önceleri profesyonel
mutfaklar çoğunlukla sabit soğuk depolarla donatılmak-
taydı günümüzde ise esnek ve modüler soğuk ve derin
dondurma hücreleri ile soğuk cihazlar revaçtadır.
Soğuk ve derin dondurma alanları,
farklı boyutlara
sahip modüller olarak, endüstriyel prefabrik sandviç
tip yapı elemanlarından oluşur. Bu yapılar, öğelerin
montajı ve contaların birbirine bağlanmasıyla mevcut
odalara kolayca kurulabilir. Duvar ve tavan elemanları
tipik olarak, beyaz plastik veya paslanmaz çelik kapla-
malı galvaniz plaka çeliktendir ve 60-150 mm arasında
kalınlığa sahip, köpüklü poliüretan bir yalıtım tabakası
içerir. Zemin elemanları aynı boyutlara sahiptir ancak
daha yüksek stabilitesi bulunur. Alüminyum veya pas-
lanmaz çelik kenarlı metal zemin döşemesi ile birlikte
temin edilir (
Şekil 5.32
). Ürün serisi, isteğe bağlı lam-
ba yivli ve içerden çalıştırılabilir acil durum bölmesi
olan, kilitlenebilir soğuk oda kapıları ile tamamlanır.
Donmuş odalarda kapılara entegre kapı çerçeve ısıt-
ması takılabilir. Pentan gibi halojensiz biyoçözünür gaz-
lar, köpüklenen itici gazlar olarak giderek daha çok kul-
lanılmaktadır. Endüstriyel prefabrike yapı elemanları,
B1 yangın koruma sınıfına sahip olmalıdır. Soğutma
ekipmanı üreticileri veya satıcıları, duvar veya tavan
montajları için eşleşen, fişli/prizli kompakt soğutma
üniteleri sunar. Monte edilen veya gömme soğutma
ünitelerinin yüksek ısı emisyonları, hücrelerin kurulum
odalarının yeterli yapay havalandırmaya sahip olmasını
gerekli kılar. Hücre zeminlerinin bitmiş zemin seviyesi-
ne ankastre bağlantısını sağlamak için kurulum alanın-
Kimyasal bileşimi ve kısaltması
H-CFC H-CFC H-CFC H-CFC Amonyak Propan CFC H-CFC
Karakte-
R 134 a R 404 a R 407 c R 410 a R 717 (R 290) R 12 R 22
ristikler CF
3
CH
2
F (karışım) (karışım) (karışım) NH 3 İzobütan CCl
2
F
2
CHClF
2
ve nitelikler (R 600 A) (eski) (eski)
Molar kütle
102,0 98 86,2 72,6 17,0 58,1 120,9 86,5
Kaynama nokt. °C
- 26,5 - 46,4 - 44 - 51,6 - 33,4 - 42,1 - 29,8 - 40,8
Kolay tutuşma
Hayır Hayır Hayır Hayır Evet Evet Hayır Hayır
Toksisite
Düşük Düşük Düşük Düşük Yüksek Yüksek Düşük Düşük
ODP
0 0 0 0 0 0 1 0,055
HGWP/GWP
1300 3800 1600 1900 0 3 8500 1700
Uygunluk
-20°C -30°C R22’nin R22’nin yerini Kapsamlı kullanı- -25°C Uygun değil: Sadece
R12’nin R502’nin yerini alır. yerini alır. labilirliğe sahip Hidrokarbonlar Yüksek çevre mevcut
yerini alır. yerini alır. Çoğunlukla ısı Çoğunlukla geleneksel ev tipi soğutma kirliliği sistemlerde
pompaları ve ik- ticari ve
soğutucular, sistemlerinde potansiyeli. kullanılabilir.
limlendirme endüstriyel Tehlike potansiyeli artan şekilde
sistemlerinde soğutma nedeniyle genelde kullanılmaktadır.
kullanılır. sistemlerinde end. soğutma ve
kullanılır. AC sist. kullanılır.
ODP : Ozon tüketme potansiyeli
HGWP : Halokarbon küresel ısınma potansiyeli
= Sera etkisi
GWP : Küresel ısınma potansiyeli
Şekil 5.32
Tipik soğuk
oda düzenlemesi
Soğuk
oda
-
et
Soğuk oda
-
sebze
Soğuk oda
-
süt ürünleri
Soğuk oda
Derin
dondurucu
odası
Şekil 5.31
Dış duvar
alanındaki bir soğuk
odanın zemin yapısı
Tutma
açısı
Beton
Yalıtım 120-200 mm
Buhar bariyeri
Soğuk oda
Dış duvar
Epoksi kapak
Kenar şeridi
Tablo 5.21
Soğutucular
ve temel nitelikleri
(kaynak: DIN 8960)
}
TESİSAT
1...,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201 203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,...376
Powered by FlippingBook