Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 197

197
TESİSAT
5.3 Elektrik ve aydınlatma
Profesyonel mutfakların çalışma odalarına esas olarak,
üç bant floresan materyalli, beyaz, beyaz delüks veya
ekstra beyaz delüks ışık renklerine sahip lambalar ta-
kılmalıdır. Çalışma odalarında, belirtilen 500 lux ışık yo-
ğunluğu değerine, tavana monte edilmiş prizmatik da-
ğıtıcılı tüp floresan lambalar vasıtasıyla erişilmesi, oda
alanının her m
2
’si için yaklaşık 20 watt gerektirir (yak-
laşık 3,2 m tavan yüksekliğinde). Profesyonel mutfak-
ların nemli odalarındaki aydınlatma teçhizatı ve mon-
tajı IP 54 koruma derecesine sahip olmalıdır. Optimal
verimliliğe, aydınlatma sistemleri yılda 2.000’in üzerin-
deki işletim saatinde birincil elektrik anahtarlama ter-
tibatıyla birlikte çalıştırıldığında ulaşılır. Düşük kayıplı
birincil anahtarlama tertibatı ve birincil elektronik anah-
tarlama tertibatının kullanılması, enerji kaybını önem-
li ölçüde azaltmak ve ışık verimliliğini arttırmak için
önerilir.
Yemek salonlarının akkor lambalar vasıtasıyla 200 lux ile
aydınlatılması, oda alanının her m
2
’si için yaklaşık 50 watt
gerektirir. Koridorlara, sıcak ve soğuk mutfak odalarına,
bulaşık odalarına, ofislere, servis tezgahlarına, self-servis
tesislere ve yemek odalarına güvenlik veya acil durum ay-
dınlatma donanımı monte edilmelidir.
Tablo 5.18
Lamba tipleri ve oda
gruplarına uygunluğu
Biçim İsim Güç/uzunluk Aydınlatma verimi Işık tipleri Ortalama servis Fiyat
(W/mm) (lm/W cinsinde) ömrü grubu
(Lümen/Watt) (2 saatlik işletimde)
1. Standart akkor 25, 40, 60, 100, 200 10 – 20 – 1000 Düşük
ampuller
2. Halojen lambalar 20, 35, 50, 75, 100 8 – 10 – 5000 Yüksek
3. Tüp floresan lambalar
a) Standart floresanlı 18/590 60 – 75 beyaz, düz, üniversal 10.000 Orta
36/1200 beyaz, yumuşak beyaz,
58/1500 düz
b) Üç bant 18/590 55 – 65 beyaz, yumuşak beyaz, 10.000 Orta
floresanlı 30/895 ekstra yumuşak beyaz
36/1200
58/1500
c) Üç bant delüks 18/590 50 – 55 delüks beyaz, 10.000 Orta
floresanlı 36/1200 delüks yumuşak beyaz
58/1500
4. Üç bant floresanlı yuvarlak 32/D = 311 mm 50 – 60 beyaz, ekstra yumuşak 8000 Yüksek
lambalar
40/D = 413 mm beyaz
5. Kompakt silindir floresan 18/225 40 – 60 beyaz, ekstra yumuşak 7000 Yüksek
lambalar, takma başlıklı 24/320 beyaz, delüks beyaz,
ve üç bant floresanlı 36/415 delüks yumuşak beyaz,
delüks gün ışığı
6. Kompakt floresan lambalar 16/140 55 – 65 beyaz, ekstra yumuşak 8000 Yüksek
takma başlıklı ve 28/205 beyaz
üç bant floresanlı 38/205
7. Kompakt floresan lambalar 45 – 50 ekstra yumuşak beyaz 6000 Yüksek
E27 vida başlıklı;
üç bant floresanlı
Lamba tipi Düz beyaz, Normal Beyaz Yumuşak
Ekstra yum. Beyaz delüks Yum. beyaz Ekstra yumuşak
düz yumuşak beyaz üç bant beyaz üç beyaz üç bant delüks beyaz delüks
beyaz floresan bant floresan üç bant floresan üç bant üç bant
floresan floresan floresan
Renk verme özelliği Zayıf Vasat Şartlara göre İyi
iyi
DIN 7035’e göre derecesi 3 2 1 - 2 1
Yemek odaları X X X
Sıhhi odalar X X X X X X
Mutfak ve X X X X X X
bulaşık
Koridorlar ve yardımcı odalar X X X X X X X
l
l
l
D
l
d
Tablo 5.17
Uygun lamba ve
parametrelerine
genel bakış
1...,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196 198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,...376
Powered by FlippingBook