Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 187

187
5.2 Sıhhi mekanlar ve gaz
Mevcut olan bağımsız yağ seperatörlerine
Şekil
5.19
’da genel bir bakış sunulmaktadır. Yer altı kuru-
lumları için seragazı etkisi az olan, tek yuvalı sistemler
toprak çalışmalarına ve montaj maliyetlerinin azalma-
sına yardımcı olmaktadır.
Büfeler ve küçük gıda işletmeleri için entegre çamur tu-
tuculu, mobil, tezgah altı, küçük boyutlu yağ ayırıcılar
da vardır. Ancak bu üniteler, atık hacimlerine bağlı ola-
rak her gün veya en az haftada bir kez boşaltılmalı ve
temizlenmelidir (
Şekil 5.20
).
Yağ seperatörlerinin besleme ve tahliye borularının
eğimi en az yüzde 2 olmalıdır. Dikey bir borudan yatay
boruya geçiş, akıntı yönündeki dinlendirme havuzu-
nun 1 mm’den az olmadığı, en az 25 cm’lik bir geçiş
parçasıyla gerçekleştirilmelidir. Yağ seperatörü düz
bir yüzeye monte edilmeli ve işletim sırasında rahatsız
edici kokuları önlemek için havalandırma olanağına
sahip olmalıdır (
Şekil 5.21
).
Yağ seperatörleri sadece organik yağ atıklarıyla doldu-
rulmalı, dışkı içeren atıklar veya sel suları içermemeli-
dir. DIN EN 1825/DIN 4040-100 yağ seperatörlerinin
her 14 günde bir veya ayda en az bir kez boşaltılmasını
gerekli kılar. Belirtilen süre, özellikle gıda hizmeti tes-
isleri, toplama kapasitesi ve atık su hijyeni konusunda
buna olanak tanıyan en ileri teknoloji, teknik açıdan ra-
fine tek odalı seperatörlerle donatılmışsa, üç aya ka-
dar uzatılabilir.
Seperatör cihazları, boşaltma araçları tarafından rahat-
ça erişilebilir konumda olmalıdır (
Şekil 5.22
).
Şekil 5.19
Yağ ayırıcılarına
örnek modeller
Tip Ürün özellik eklentileri Nominal
Tam boşaltma 1 2 3 4 Ebat
HYDROJET®-O X 1 – 4, 7, 10
HYDROJET®-R X 1 – 4, 7, 10, 15, 20
ECO-JET®-G X 2, 4
LIPUREX®-O 1 – 4, 7, 10, 15, 20
LIPUREX®-R X 1 – 1, 7, 10, 15, 20
HYDROJET®-OD X 1 – 3, 7, 10
HYDROJET®-RD X 1 – 4, 7, 10, 15, 20
ECO-JET®-GD X 2, 4
LIPUREX®-OD X 1 – 4, 7, 10, 15, 20
LIPUREX®-RD X 1 – 4, 7, 10, 15, 20
HYDROJET®-OS/-OA X X 1 – 4, 7, 10
HYDROJET®-RS/-RA V X X 1 – 4, 7, 10, 15, 20
HYDROJET®-OSE/-OAE X X 1 – 4, 7, 10
atık pompalı
Plastik
Plastik
Plastik
Paslanmaz çelik
Paslanmaz çelik
LIPUREX®O
Paslanmaz çelik gövdeli
HYDROJET® RA
Yüksek kapasite ihtiyacında
HYDROJET®OAE
Entegre çamur-tortu tutuculu ve
otomatik, hidro mekanik iç
temizlemeli, kompakt dizayna sahip
Şekil 5.21
Yer altı montajı için NS4 HDPE yağ ayırıcı
800 mm
500 mm
1,000
1,180
1,850
1,286
565
655
570 mm
L
DN
DN
Giriş 40 mm
Çıkış 40 mm
Akış 40 mm
Şekil 5.20
Küçük boyutlu, seyyar, paslanmaz çelik,
yağ ayırıcı (her gün için maksimum 50 yemek abonesi)
TESİSAT
1...,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186 188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,...376
Powered by FlippingBook