Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 186

186
5. Tesisat
Şekil 5.18
’de yağ ayırıcıların eski ve güncel türleri kar-
şılaştırılmaktadır.
Yağ seperatörleri montaj şekillerine göre ikiye ayrılır:
– Zemin üzeri üniteler,
– Toprak altına gömme üniteler.
Zemin üzeri
üniteler, boşaltma yöntemleri, izleme ve
işletim için gerekli çalışma açılarından
dört tip
tedir:
1. Standart boşaltma
Ayırıcının kapakları açılarak vidanjör hortumu ile
(manuel temizleme).
2. Vidanjör emiş bağlantısından boşaltma
Ayırıcının kapağını açmadan hazır vidanjör emiş
bağlantısından (gözetleme penceresinden) doluluk
oranını kontrol etme.
3. Yarı otomatik pompa ve doldurma sistemi
Ayırıcının kapağını açmadan hazır vidanjör emiş
bağlantısından boşaltma. Ayrıca yağ seviye ölçüm
sensörü eklenebilir.
4. Tam otomatik boşaltma ve yeniden dolum (iç temiz-
lemeyi de içerir).
Yukarıda belirtilen tüm imha türleri
tam boşaltma yön-
temleridir
, diğer bir deyişle tanklar tamamen boşaltılır
ve suyla yeniden doldurulur, ancak kısmi boşaltma için
taze yağ seperatörleri
adı verilen yağ seperatörleri de
mevcuttur. Bunlar teknik olarak daha karmaşık ve rafine
paslanmaz çelik –veya bir HDPE iç tanklı paslanmaz çe-
lik– yağ seperatörleridir. Burada toplamhacmin yaklaşık
yüzde 90’ı tank içinde kalırken, sadece yağ ve tortular
ayrı varillere toplanır. Böylece, boşaltma aralıkları uzatı-
labilir, proses ve su tüketimmaliyetleri önemli ölçüde az-
altılabilir.
Çöp süzgeci ve yağ seperatörü arasında bölmeye sahip eski dizayn
DIN 4040/pr.EN 1825’e uygun bölmesiz yeni dizayn
Yağ depolama hacmi
Min. 40 l x NS
(nominal ebat)
Yağ yüzeyi
0,25 m
2
x NS
En az 100 litre/1 NS
hacim sağlar
En
az 240 litre/1 NS
hacim sağlar
Entegre tortu-çamur tutucu
En az 100 litre/1 NS
hacim sağlar
Seperatör bölmesi
En az 240 litre/1 NS
hacim sağlar
Giriş cüruf borusu
Giriş akımı
Çıkış akımı
Çıkış akımı
Giriş akımı
Çıkış cüruf borusu
Yağ depolama hacmi
Minimum 40 l x NS
(nominal ebat)
Yağ yüzeyi
0,25 m
2
x NS
Giriş cüruf borusu
Çıkış cüruf borusu
Şekil 5.18
Seperatör
dizayn/yapım karşılaştırması
Entegre tortu-çamur tutuculu yağ seperatörü
Nominal ebatlar (NS) 2, 4, 7, 10, 15
Genel ebatların (NS) işlevi olarak boyutlar
Örnekleme kuyusu
Yağ ayırıcı
Çöp süzgeci
1300-2500
800-2000
1000-2500
1000
d
0
- 0,07
DN
DN
H
I min
h
DN 150/200
Şekil 5.17
Dış mekan kurulumu için
geleneksel beton yağ seperatörleri
Yağ tabakası
Yağ tabakası
Tortu-çamur tutucu
Seperatör bölmesi
TESİSAT
1...,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185 187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,...376
Powered by FlippingBook