Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 185

185
5.2 Sıhhi mekanlar ve gaz
Yağ seperatörlerinin
boyutlandırma, tip, yapılandırma
ve kurulumları, DIN EN 1825-4040’ta tanımlanmıştır.
Tablo 5.10
hesaplamada alınan temeli göstermekte-
dir. Yağ seperatörlerinin basitleştirilmiş boyutlandırıl-
masının, bir gıda hizmeti tesisinde bir günde üretilen
yemek sayısına dayanılarak yapılmasına izin verilme-
mektedir. Çünkü bu yaklaşımda diğer önemli etkili fak-
törler ihmal edilmektedir. Bununla birlikte
Tablo 5.11
,
profesyonel mutfakların yağ seperatörlerinin boyutları-
nı belirlemek için oldukça pratik bir yöntem olarak
“tahmin etme” gösterilmektedir.
Geleneksel bir yağ seperatörü tipik olarak aşağıdaki bi-
leşenlerden oluşur:
– Tortu, çamur tutucu,
– Yağ ayırıcı,
– Numune alma şaftı.
Dış mekan kurulumları için betondan yapılmış yağ sepe-
ratörlerinin yapılandırma ve boyutları
Şekil 5.17
’de
gösterilmektedir. Yağ seperatörleri, yerçekimi ilkesin-
den yararlanarak çalışır; daha yüksek özgül ağırlığa sa-
hip katı maddeler dibe çökerken, yağ gibi daha hafif
maddeler, sıvı karışımların yüzeyinde gezinirler.
Mutfak atıkları, ağır kirleticilerin dibe çöktüğü bir
tortu-çamur tutucudan geçirilir ve sonuçta atık su bir
yağ ayırıcı tankına doldurulur. Burada yağ, sıvı yüze-
yinde kalır. İkinci proses, tank boyutu veya gerekli
çapın düşülmesi nedeniyle, daha uzun alıkoyma sü-
resi gerektirir.
Mutfak atıklarında bulunan emülsiyonlar, yağ sepera-
törleri tarafından ayrıştırılamazlar ve genel kanalizas-
yon sistemine atılırlar.
a) Boyutlar ve ana ebatlar
Nominal Giriş, çıkış ve Çöp süzgeci, Yağ ayırıcı Yağ ayırma Yağ toplama
boyut bağlantı borularının çöp ayırma yüzey alanı haznesinin haznesinin
NS nominal genişliği haznesinin hacmi minimum hacmi hacmi
minimum ND minimum m
3
m
2
minimum m
3
m
3
2 100 0,2 0,5 0,48 0,08
4 100 0,4 1,0 0,96 0,16
7 125 0,7 1,75 1,68 0,28
10 150 1,0 1,5 30,75 3,6
15 200 1,5 3,75 3,6 0,6
20 200 2,0 5,0 6,0 0,8
25 200 2,5 6,25 7,5 1,0
b) Hesaplama tabanları
Nominal boyutun hesaplanması NS= Q
s
x f
d
x f
t
x f
r
x f
m
Q s Maks. atık su akışı (litre/saniye)
f d Katı ve sıvı yağların yoğunluk faktörü
f t Isı işlevi olarak komplikasyon faktörü
f r İçerilen deterjanların etkisi için komplikasyon faktörü
f m Daha büyük miktarlardaki katı, sıvı yağlar ve gezinen katı
maddeler için komplikasyon faktörü
Q s Hesaplaması = Maksimum atık su akışı l/sn
Q
s
=
V x F
t x 3,600
V Ortalama günlük atık su hacmi (litre)
F İşletim koşulunun işlevi olarak, en yoğun dönem yük
faktörü (aşağı bkz.)
t Ortalama günlük işletim saati (saat)
V Hesaplaması = Litre cinsinden ortalama günlük atık su hacmi
V = M x V
M
M Günde üretilen sıcak yemek sayısı
V
M
Yukarıda belirtilen gıda hizmeti tesisinde her sıcak
yemek için Tesise Özel atık su hacmi
Ticari mutfaklar F V
M
(litre)
Otel mutfakları 5 100
Özel restoranlar 8,5 50
Fabrika mutfakları, öğr. kafeteryaları 20 5
Hastane mutfakları 13 20
Tam gün profesyonel mutfaklar 22 0
Et işleme işletmeleri F
Küçük ölçekli maksimum 5 BH*/hafta 30
Orta ölçekli maksimum 10 BH*/hafta 35
Büyük ölçekli maksimum 40 BH*/hafta 40
*BH = Canlı hayvan birimi = 1 büyükbaş hayvan eşdeğeri
Tablo 5.10
Yağ ayırıcıların
DIN 4040 standardına göre
hesaplanması
Tablo 5.11
Yağ
ayırıcıların nominal
boyutlarının
basitleştirilmiş
belirlenmeleri
Yemek/gün Nominal boyut (NS)
Azami 50 1
51 - 200 2
201 - 400 4
401 - 700 7
701 - 1000 10
1001 - 1500 15
1501 - 2000 20
2001 - 2500 25
TESİSAT
1...,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184 186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,...376
Powered by FlippingBook