Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 184

184
5. Tesisat
Mutfak atık öğütücüleri, genel kanalizasyon sistemlerine
bağlanmamalıdır.
DIN 19541 standardı uyarınca uyarınca, profesyonel
mutfaklardaki tüm tahliye çıkışlarına, en az 60 mm yük-
sekliğe sahip olan süzgeçte suyu süzen bir
koku tutucu
(sifon)
takılmalıdır. Atık su boru sistemindeki tüm bağ-
lantılar, denetim için erişilebilir ve sökülebilir, havalandır-
maya uygun, temizlik açıklıklarına ve kuyulara sahip ol-
malıdır. Atık su boru sistemi 95°C’ye kadar sıcaklıklara
dayanıklı olmalı, drenajları en az 45°C’ye dirençli olmalı-
dır. Genel kanalizasyona tahliye sıcaklıkları 35°C’yi aşma-
malıdır. Profesyonel mutfaklardaki drenaj boruları esas
olarak plastikten (PVC, PP, PE) ve dökme demirden
(SML) oluşmalıdır. Bodrum katlara monte edilen yer süz-
geçlerinegeri tepmeyi önleyici çek valfler takılmalıdır.
Genel kanalizasyon sistemlerine tahliye yükseklikleri,
mutfakların bodrum odalarına atık su pompalarının
monte edilmesini gerektirebilir. Profesyonel mutfaklar,
yağ içeren atık maddelerin yanı sıra, büyük miktarlarda
sıhhi atık su (yıkanma odaları ve tuvaletler) da üretirler ve
bunların ayrı şekilde tahliye edilmesi gerekir.
Tablo 5.9
Gıda hizmeti
tesislerinde oluşturulan atık
hacimlerinin hesaplanması
Bir otel mutfağının pastane
bölümünün zeminindeki
drenaj uygulaması
Atık su hacimlerinin belirlenmesi
Q
s
= K x √∑AW
s
Atık su hacmi = Akış katsayısı x
Sıhhi
tesisatın l/sn cinsinden
toplam bağlı değerleri
Saha K = Akış katsayısı
Profesyonel mutfaklar 0,5
Büyük tesisler:
Oteller, toplu beslenme 0,7
Sıhhi alan ND AW’ler
Lavabolar 40 0,5
Duşlar 50 1,0
Küvetler 50 1,0
Bulaşık makineleri 100 2,0
Tuvaletler 100 2,5
Klozet 50 0,5
Yer süzgeçleri 50 1,0
Yer süzgeçleri 70 1,5
Yer süzgeçleri 100 2,0
Binalardaki kanalizasyon borularının malzemeleri
Dökme demir
Plastik
Bir otel mutfağının bulaşık bölümünün
zeminindeki drenaj uygulaması
TESİSAT
1...,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183 185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,...376
Powered by FlippingBook