Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 180

180
5. Tesisat
Daha önce de belirttiğimiz gibi, atık hava, pişirme ci-
hazlarının üzerine, 500x250 iç yoğuşma seperatörleri
ile monte edilmiş kanopi tip bileşenler tarafından emi-
lir. Yoğuşma seperatörleri, sıkıca monte edilmiş tahli-
ye elemanları (1 eleman/m) yoluyla düzenli ve otoma-
tik kontrollü periyodlarla, önceden belirlenmiş özel bir
temizlik programı (ön yıkama, deterjanlı ana yıkama ve
durulama) kullanılarak yıkanır. Kanopi operasyonu sı-
rasında püskürtülen sıvı, yoğun olarak türbülansa girer
ve atık hava, bu sınırlı alanda hava hızını meydana ge-
tiren ve ayrıca, toplama oluklarının temiz yoğuşmasını
sağlayacak olan yuvalar yoluyla tahliye edilir (
Şekil
5.11 - 5.13
). Bu tür bir egzoz hava tahliyesi, yangından
korunma bakımından da avantajlar sunar.
Ek olarak, duvardan duvara profilsiz ve contasız uzanan,
paslanmaz çelik öğeleri olan ve odadaki spesifik cihaz-
lara göre atık hava için pişirme dumanı filtreleri içeren
tavanlar da vardır. Monte edilen atık hava panelleri, in-
düksiyon ilkesine göre çalışır ve periyodik olarak kendi
kendini temizlemesi için ek olarak bir sprey ünitesi ile
donatılabilir (deterjanlar ve sıcak su için).
700
150
250
250
80
80
160
40
95
360
110
450
240
355
E 1
E 2
V
V
V
S 1
S 2
b
b
b
900
600
610
Şekil 5.12
Merkezi kanal
ayrıntısıyla, Temiz Sistem
Davlumbaz Tavan
Yoğuşma seperatörü Işık
Tavan kemeri
Sınır kanalı
Orta kanal
Tahliye elemanı
Pişirme dumanı filtresi
Şekil 5.13
Bir personel
mutfağında boru tip
havalandırma
Şekil 5.11
KCE Sistemi davlumbaz tavan
TESİSAT
1...,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179 181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,...376
Powered by FlippingBook