Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 179

179
5.1 Havalandırma
Bazı sistemler ayrıca, ultraviyole ışıkla, davlumbaz ka-
nopi ve tavanların çerçeve, kanal ve yapısal elemanla-
rının temizlenmesini iyileştirmek ve kolaylaştırmak için
yenilikçi bir çözüm de sağlar. Bu UV-C Sistemi (mavi
UV-C ışını), kanopi ve tavanlara monte edilmiş ileticile-
re dayanır. Bunlar, hidrokarbon bileşiklerinin yağ içeren
yüzeylerine oksijen katar ve böylece sanki “soğuk yan-
ma” gerçekleştirirler. Oksitlenme yan ürünleri, egzoz
hava ile birlikte atılır. Bu tür sistemlerin kurulumu, çer-
çeve ve kanalların maliyetli ekipmanlarla (yüksek ba-
sınçlı, dişli ve robot) yapılan gerekli periyodik temizliği
önemli oranda azaltır, yangın riskini düşürür ve mutfak
atık hava sistemlerindeki kötü kokuları büyük oranda
ortadan kaldırır. Emniyetli sert cam plakaları ekstraksi-
yon ünitesiyle ve entegre pişirme duman seperatörüyle
birleştiren “Nozul plakası ekstraksiyonu” ise başka bir
üründür. Plakalar, açık pişirme alanlarındaki ızgaralar,
wok’lar, gıda hazırlama cihazlarının üzerine doğrudan
monte edilmeye uygundur ve temelde, bu tür oda alan-
larda hava koşullarını iyileştirir.
Mevcut diğer bir sistem de, tutma jet teknolojisi ile do-
natılmış düz tavanlardır. Temiz hava, tavan kenarların-
daki hava çıkışları (nozullar) yoluyla hafifçe verilir ve pa-
sif tavan elemanlarının altından, pişirme cihazlarının
üzerine monte edilmiş atık hava ünitesine yönlendirilir.
Böylece, pişirme cihazlarının yukarısında oluşan termal
akışın kaçması ve mutfaktaki personel alanında olum-
suz hava koşullarına yol açması önlenmiş olur. Ayrıca,
tavan elemanlarının altında bir hava yastığı oluşarak, kir
birikmesini önler. Atık hava, temizlik prosesini pekiştir-
mek için kötü hava egzozunu döndüren bir siklon filtre
olarak dizayn edilmiş pişirme duman seperatörü yoluy-
la atılır (
Şekil 5.7
ve
5.8
).
Temiz Sistem Davlumbaz Tavanlar
kendi kendini te-
mizleme özelliği olan tavanlardır. Kendi kendini temiz-
leme özelliği sadece pişirme dumanının temizlenmesi,
yoğuşma seperatörleri ve nemi kanalizasyon sistemine
boşaltan, belirli aralıklardaki ilgili toplama kanalları için
geçerlidir. Bu tavan konstrüksiyonu, nokta çekişli alan
havalandırması olarak tanımlanabilir, çünkü cihaz blok-
larının üzerindeki egzoz hava çekişi için davlumbaz ka-
nopileri temiz hava beslemesi ile, kenar kanallar yoluyla
birleştirir (
Şekil 5.9
ve
5.10
).
Şekil 5.7
Personel yemekhanesi mutfağında tavan havalandırması
1
2
2
5
5
5
5
5
5
4
4
3
3
3
3
3
Şekil 5.10
Tavan elemanlarını ayırma işleminin şematiği
1 Atık hava ışık panelinin alt kabı 4 Atık hava akışı
2 Atık hava ışık panelinin üst kabı 5 Rahatlama alanı
3 Boyunlu sondaj
Şekil 5.8
Buharlı konveksiyonların
üzerindeki atık hava kanopisi
Şekil 5.9
Kombine bulaşık odasında tavan davlumbazı
TESİSAT
1...,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178 180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,...376
Powered by FlippingBook