Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 178

178
5. Tesisat
Çekilen hava akışı
Termal akış
Dış sıcaklıktaki, ısıtılmamış
temiz hava
0°C
%10
%10
%100
%120
2100 - 2200
800
-
+
+
Entegre aydınlatma
Temiz hava kanalı
Temiz hava
ışık paneli
Pasif ışık paneli
Atık hava ışık paneli
Atık hava kanalı
Bölme
Atık hava haznesi
Entegre aydınlatma
Temiz hava kanalı
Temiz hava ışık
paneli
Pasif ışık paneli
Açık hava
ışık paneli
Atık hava kanalı
Bölme
Atık hava haznesi
Şekil 5.4
İndüksiyon kanopi
Şekil 5.5
Açık sistem
tavan havalandırması
Şekil 5.6
Kapalı sistem
tavan havalandırması
TESİSAT
1...,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177 179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,...376
Powered by FlippingBook