Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 177

177
5.1 Havalandırma
Çekilen hava hacimakışları da yine standart kanopilere
göre çok düşüktür ve özellikle etkin maliyetli bir işletim
sağlar. Dönen jet kanopiler, sıklıkla çapraz akımların ve
termal akış erozyonunun meydana geldiği self-servis
ve açık pişirme alanlarında kullanışlıdır.
Mutfak tavan davlumbazları
, mutfak alanlarının iklim
koşullarını iyileştirmeye yönelik diğer bir teknik çö-
zümdür. Bunların yapıları temel olarak temiz hava giriş
ve atık hava çıkış öğelerinden, tahliye ve pişirme dumanı
ayrımından ve entegre aydınlatmalı yapay tavan fonksi-
yonundan oluşur. Termal cihazlardan yükselen duman ve
buhar, doğrudan oluştukları yerin yukarısından çekilirler.
Oluşan nem, toplama kanallarına/oluklarına yönlendirilir
veya doğrudan tahliye bölmeleri yoluyla atılır. Düşük
tahrikli temiz hava, termal akışların etkisinin dışında
uzamsal hava çıkışları yoluyla yüklenir. En yeni teknolo-
ji ile üretilen tavan davlumbazları, temiz hava ve atık
hava panellerine bölünmüştür. Sıcak mutfaklarda ciha-
zların esnek bir şekilde düzenlenebilmesine ve monte
edilmesine olanak tanır. Tavan davlumbazları
açık ve
kapalı tip
olarak ikiye ayrılır (
Şekil 5.5
ve
5.6
).
Hem temiz hava girişi hem de atık hava tahliyesi,
açık
veya
kapalı sistem
olarak tasarlanabilir.
Açık sistem-
lerde
hava tavandaki boşluk alanına yönlendirilirken,
kapalı sistemlerde
hava hazneleri, kasa ve kutuları,
hava çıkışları ile hava kanalları arasında bağlantılar
sağlar (
Tablo 5.6
).
Yorum: Tip 5 davlumbaz tavanlar düz tavanlardır ve yardımcı mutfak odalarında, bulaşık yıkama
odalarında ve mutfak havalandırma kanopileriyle birlikte kullanıldıklarında, üretim alanlarında kullanım
için uygundur. Tip 1 temiz hava iletimi, Tip 2 ve Tip 3 atık hava iletimiyle kombine edilebilir.
Tip 1
Tip 2
Tip 3
Tip 4
Tip 5
Atık hava – Açık tip, tavan basınç alanlı
– İşlevsel boşluk yoluyla
pişirme duman seperatörü
Temiz hava – Kapalı tip, davlumbaz, tavana
entegre hava kutularıyla
Atık hava – Açık tip, tavan basınç alanlı
– Çıkarılabilir tavan ışık panelleri
yoluyla, pişirme dumanı seperatörü
Temiz hava – Açık tip, tavan basınç alanlı
– Çıkarılabilir tavan ışık panelleri yoluyla
Atık hava – Hava hazneli kapalı tip
– Çıkarılabilir tavan ışık panelleri
yoluyla, pişirme dumanı seperatörü
Temiz hava – Hava hazneli kapalı tip
– Çıkarılabilir tavan ışık panelleri yoluyla
Atık hava – Hava yuvalı kapalı tip
– Pişirme dumanı seperatörü, çıkarılabilir
(tavan kanopisi)
Temiz hava – Kapalı tip, davlumbaz, tavana
entegre hava kutularıyla
Atık hava – Hava kutulu kapalı tip
– Pişirme dumanı seperatörü, çıkarılabilir
Temiz hava – Kapalı tip, davlumbaz tavana
çıkarılabilir entegre hava kutularıyla
Tablo 5.6
Mutfak tavan
havalandırması tipleri
Bir restoran
mutfağında asma tavan
havalandırma sistemi
TESİSAT
1...,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176 178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,...376
Powered by FlippingBook