Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 169

TESİSAT
M
utfaklar da enerji, temiz su, atık su, hava,
sıcaklık ve nem gibi koşullar yönünden
çevre ile bir alışveriş ve etkileşim içindedir.
Bunlardan herhangi birinin kesintiye uğraması
veya durumunun değişmesi, sistemin
çökmesine kadar varabilecek ciddi aksaklıklara
neden olabilir.
TesİsaT
1...,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168 170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,...376
Powered by FlippingBook