Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 166

166
4. İç mekanlarda detay uygulamalar
4.9
Armatürler
Profesyonel mutfaklarda en çok kullanılan ekipman-
lardan biri olan armatürlerin mutfaktaki pozisyonu, ar-
matürle ilgili en önemli konulardan biridir. Armatürün,
eviye derinliğinin ve tesisatın özellikle fazla ısı yayan
pişirme ünitesine olan uzaklığı titizlikle ayarlanmalıdır.
Tesisat ve kullanım aşamasında
dikkat edilmesi gerekenler
Armatür için su tesisatı aşamasında mutlaka tesisat
projesine uygun boru tipi kullanılmalıdır. Galvanizli bo-
ru ile yapılan tesisatlarda, bağlantı ve ek yerlerinde ça-
pak, keten, teflon gibi atıkların kalmadığından emin
olunmalı, paslanmaya yol açacakmalzeme kullanımın-
dan kaçınılmalıdır. Eğer plastik boru kullanılacaksa bo-
ruların çok ısınmamasına ve bağlantı yerlerinde fazla
bastırılmaktan dolayı daralma olmamasına dikkat edil-
melidir. Lavabo ve eviye için temiz su tesisatı çekilir-
ken sıcak su ve soğuk su hattındaki bağlantı dirsekleri,
tezgahtan 550-600 mm yukarıya yerleştirilmelidir.
Sızdırmazlık
Armatürler tesisata bağlandıktan sonra bağlantı nok-
talarında sızdırmazlık olup olmadığına bakılır. Sızdırma
varsa bağlantıyı sızdırmaz hale getirmek için uygun
montaj tekrar yapılır. Sızdırmazlık kontrolü yapılırken
bataryalara yüksek basınç gelmemesine dikkat edil-
melidir. Yeni kurulan armatürlerin sızdırmazlık kontro-
lü yapılmadan kullanılmaması gerekir.
Armatürler genellikle 5-60°C arasındaki sıcaklıklarda
çalışmak üzere tasarlanmış olduğundan, bu sıcaklık-
ların altındaki ya da üstündeki koşullarda armatürün
ve tesisatının etkilenmemesi için gerekli önlemler de
unutulmamalıdır.
Armatür yüzeylerini temizlemek için aşındırıcı ya da
sert malzemeler içeren süngerler, bulaşık teli gibi
maddeler kullanılmamalıdır. Armatürler altı ayda bir
gazyağı ile ıslatılmış yumuşak bir bezle silinebilir. Su
sertliği fazla ise armatür sıkça silinebilir, böylece yü-
zeyinde gri lekelerin oluşması engellenebilir.
UYGULAMA
1...,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165 167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,...376
Powered by FlippingBook