Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 164

164
4. İç mekanlarda detay uygulamalar
Metal panel tavanlar
Paslanmaz çelik, anotlanmış veya plastik kaplı alümin-
yumdan üretilen panel, kavisli gömme tavan ışıklandır-
ması veya yapı elemanları, mutfak tavanlarında oldukça
yaygın kullanılmaktadır. Bu tür yapı elemanları kısmen,
çift duvarlı üniteler olarak termal korumayı ve ses koru-
masını arttırmak için kullanılır. Genelde bunlar mutfak ta-
vanlarını havalandırmada kullanılan yapı elemanlarıdır.
Profesyonel mutfakların havalandırılmasında etkili ve te-
miz sistemler olarak kabul edilirler.
Amyant tavanlar (MFC)
Az miktarlarda yağ içeren havanın oluştuğu ve düşük hij-
yen gerekliliklerine sahip alanlara, amyant plakalardan
üretilen ızgara tavanlar monte edilebilir. Kompakt am-
yant plakaların bir tarafı beyaz kaplanır ve hizalanmış bir
bölmeli sisteme takılır. Sistemin koridorlar, kuru kilerler
ve ofislerde kullanımı avantajlar sunar. Çünkü düşük fiyat-
lıdır ve daha sonraki montajlar için kolaylıkla açılabilir.
4.7
Kapılar
Profesyonel mutfaklardaki montaj kapıları dikkatle ve uy-
gun şekilde seçilmelidir. Çünkü hem taşıma akışını, hem
de masraf, güvenlik ve oda kullanım hızlarını esas olarak
belirlerler. Dikkate alınması gereken bir diğer yön de,
zaman içinde birçok kez nakledilmesi gereken mutfak-
larda, göreceli olarak büyük boyutlu ve ağır iş ekipman-
larının monte edilmesidir. Malzeme kalitesi ve işçiliğin
yanı sıra, pasaj genişlikleri ve kapı yükseklikleri de
önemlidir.
Mümkünse yemek hazırlama, pişirme ve bulaşık yıkama
şeklinde ana çalışma odalarından oluşan bir mutfak te-
sisinin içine hiç kapı monte edilmemelidir.
Mutfakların iç bölümlerine tercihen 1x2 m ve 1,10x2,10 m
(tek kanat) ve 1,75x2,00 m (çift kanat) ebadında kapılar
monte edilmelidir. Duvar açıklıkları, kanat ve pervaz bo-
yutlarının standart değerleri uluslararası yönetmelikler-
de tanımlanmıştır (
Şekil 4.43
ve
4.44
).
Dış kapılar
Dış kapılar (azami 2,50 m ene sahip kapılar gibi), bina-
lara veya mal kabul bölümüne erişim kapıları, tercihen
cilalı veya sıcak galvanize plaka çelikten üretilmiş tek
veya çift kanatlı metal kapılar olmalıdır. Bu tür kapılar
hırsıza karşı dirençli, çift kilitli olmalı ve bir alarm siste-
mine bağlanmalıdır. Mal kabul kapıları bir zil ve dahili
telefonla donatılmalıdır.
Şekil 4.44
Bir
profesyonel mutfakta
paslanmaz çelik,
otomatik kapı
Şekil 4.43
Garson
koridorundaki kapılar
UYGULAMA
1...,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163 165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,...376
Powered by FlippingBook