Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 163

Şekil 4.42
Bir metal-panel mutfak
havalandırma tavanı örneği
163
4.6 Tavanlar
Tavan düzenlemesi
Hijyen yönetmelikleri, gıda ürünlerinin işlendiği odaların
tavanlarına bazı kurallar getirir: “Tavanlar kapalı olmalı ve
kirin birikebileceği yüzeylere sahip olmamalıdır.” Bu ku-
rala genellikle, açık renkli, mantar önleyici boya kapla-
masına sahip, kapalı bir alçı sıvalı tavanla uyum sağlanır.
Özellikle asma tavanlara döşenmiş havalandırma kanal-
ları, yeterli kontrol açıklıklarının tavanlara monte edilme
zorunluluğu nedeniyle, denetime maruz kalır. Bunlar,
hareketli kanatçıklar veya sökülebilir gömme tavan ay-
dınlatmaları olabilir. Metal kartuş tavanlar, bu konuda
özel avantajlara sahiptir. Tavan kenarlarında ve girinti-
lerinde toz birikimini önlemek için, tavan oyuklarına ila-
ve havalandırma uygulanması önerilir. Temiz hava bağ-
lantılı gömme tavan aydınaltmasının kullanımı, pişirme
alanlarındaki aydınlatmalarda yağ birikimini önler (
Şe-
kil 4.39 - 4.42
).
Şekil 4.41
Oda zemin
alanının işlevi olarak
minimum oda yükseklikleri
H = 3,0 m
100 m
2
2,000 m
2
> 2,000 m
2
50 m
2
H = 3,75 m
H = 2,75 m
H = 2,5 m
Şekil 4.39
Bir asma tavanda eklem yalıtımı
10
10
Eklem parçası
Örnek: Egzoz havalandırma borusu
Asma tavan
Ön dolum profili
Bağlantı açısı
Şekil 4.40
Bir serbest akışlı serviste CNS panel tavan
UYGULAMA
1...,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162 164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,...376
Powered by FlippingBook