Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 162

162
4. İç mekanlarda detay uygulamalar
Duvar çıkışları
Duvar çıkışları, örneğin bir kafeterya ile bitişiğindeki bu-
laşık yıkama odası arasındaki bir yangın duvarını veya bir
asansörün, her zaman bir yangın bölmesi (kapalı alanı)
olarak düşünülen bekleme salonu duvarını etkiliyorsa,
özel önem kazanır. Yangın durumunda, kapılar ve geçiş-
ler otomatik olarak kapanmalı ve duvarla aynı yangın di-
renci sınıfına sahip olmalıdır. Bu tür durumlar, nispeten
kolayca çözümlenebilir ancak ekipmanları bir yangın böl-
mesinden geçirerek nakletmek çok daha fazla teknik ve
mali çaba gerektiren güç sorunlar teşkil eder:
c
Ekipmanların nakli, bir yangın duvarında tamamen
tecrit edilmelidir. Böylece kendi tahriği ve karşılık
gelen kontrolleriyle, burada yeni bir bölüm başlar.
c
Tip testi yapılmış, tabandan işleyen, kendiliğinden
kapanan yangından korunma uygulaması (YKU) tesis
edilmelidir.
c
Çıkış alanlarındaki yangın duvarları betondan
yapılmalıdır.
c
Bir YKU aynı zamanda yan tarafta bir montaj alanını
da gerektirir. Bu, yemek salonunda bir dönüş nişi ve
duvara paralel giden, aşağı yönde bir kemeri bulunan
çözümlerin duvar mesafesinin 200 mm’den az
olmaması anlamına gelir.
c
Bir YKU yıllık denetimler için erişilebilir olmalıdır.
Diğer bir deyişle, yıkama alanında öngörülebilecek ses
koruma tünelleri sökülebilir olmalıdır.
c
Bir YKU, düz bir yüzeyi olmayan ve yıkanamayan, yan-
gına dirençli bir materyalden yapılır. Gerekli paslan-
maz çelik panelleme, denetim için kolayca çıkarılabilir
olmalıdır.
c
Geçiş alanını, yangın çıkışı kapısı açılmadan önce
tepsilerden temizlemek için, bir kayışlı destek besle-
me sistemi gerekebilir. Proses, fotoelektrik bariyerler-
le izlenmelidir.
4.6
Tavanlar
Tavan yükseklikleri
Tavan yükseklikleri,
Şekil 4.38
’de gösterildiği gibi, oda
boyutlarının fonksiyonlarına göre belirlenir. Boyutlandır-
manın, toplam mutfak alanına değil de, “müstakil alan-
lar”ın zemin alanlarına dayandırılmasının güç olduğu du-
rumlarda, minimum oda alanlarının dikkate alınması yay-
gın bir uygulamadır.
Şekil 4.38
Bir hastane
mutfağında metal panel tavan
Şekil 4.37
Duvar montaj
parçalarının düzenlenmesi
UYGULAMA
1...,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161 163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,...376
Powered by FlippingBook