Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 161

161
4.5 Duvarlar
Boya işleri
Mutfaklardaki tüm boya işleri açık renkli ve yıkanabilir ol-
malıdır. Boya kaplaması, çalışma alanlarında sadece ta-
vanlarda ve 2myüksekliğin üzerinde kullanılmalıdır. Çün-
kü bu tür kaplamalar kolayca hasar görebilir ve duvar ye-
teri kadar korumaya sahip olmaz. Kuru depo odalarında
tipik olarak toz tutmayan boyalar kullanılır.
Fiberglas duvar kağıdı
Fiberglas duvar kağıdı, alçılı duvarların yüzey stabilitesini
arttırır ve yapısı gereği özellikle ışık yandan geldiğinde gö-
rünen pürüzlü lekeleri kapatır. Fiberglas duvar kağıdı ter-
cihen, kir tutmayan sızdırmazlığın gerekli olduğu ofisler ve
yemek servis tezgahlarında kullanılır. Bu tür duvar kağıt-
larının mutfak alanlarında kullanılması önerilmez.
Metal panelleme
Pişir-soğut yiyecek üretiminin
artan önemi, daha da
fazla sayıda çalışma odasının soğuk oda haline gelmesini
veya soğuk odalara bitişik olmasını gerektirdi. Bu neden-
le, iç mekanlarda ince işlerin büyük parçalarının soğuk
oda panelleri ile gerçekleştirilmesi önerilir. Bu tür panel-
ler soğuk odalarda olduğu gibi, açık zemin üzerine inşa
edilmelidir. Köşe koruma rayları ve sıkıştırma koruyucu
lar da gereklidir. Elektrik kabloları, elektrikçiler ve panel
duvar montajcıları arasındaki işbirliğiyle, panel duvar ek-
lemlerine gizlenerek döşenebilir. Sıhhi tesisat boru sis-
temi, duvar öncesi kurulumolarak döşenir veya bitişik bir
odadan duvarı çapraz keser. Paneller arasındaki zemine,
köşe koruyuculara ve sıkıştırma koruyucu bölüme giden
tüm eklemler, dikkatle işaretlenmelidir. Ancak çalışma
odalarına krom-nikel çelik paneller takılmamalıdır. Çün-
kü parlayan materyallerin ayna etkisi personele çalışma
sırasında rahatsızlık verebilir.
Duvar montajları (priz çıkışları, şalterler)
Duvarlar, hijyen yönetmeliklerine göre
yıkanabilir
olma-
lıdır. Bu nedenle, duvar montajlarına ilişkin yönetmelik-
lere büyük önem verilmelidir. Şalterler, bağlantı kutuları
ve priz çıkışları en azından su sıçramalarına karşı sızdır-
maz olmalıdır.
Duvar montajlarının iki düzenleme seçeneğinin ilkeleri
Şekil 4.37
’de gösterilmektedir. Bir karo kesişmesi üze-
rindeki düzenleme, alışılagelmiş uygulamadır. Bununla
birlikte, dört karonun uyumlandırılmasını gerektirir ve di-
key karo birleşme alanlarında tamamen su geçirmez de-
ğildir. Karo merkezlerindeki düzenleme, sadece bir karo-
nun içinin çıkarılmasını veya kırılmasını gerektirir ve su
geçirmez bir bağlantı sağlar.
Şekil 4.36
Optimum eşik
yüksekliğinin belirlenmesi
Cihaz
80 50
900
1100
1300
Cam üst
Soket çıkışı
Bağlantı profili
Katlama
Şekil 4.35
Bir hazırlık alanında köşe koruma rayları
UYGULAMA
1...,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160 162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,...376
Powered by FlippingBook