Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 160

160
4. İç mekanlarda detay uygulamalar
Alçı sıva, nemli oda işlemlerinde de, en azından arayüz-
lerde higroskopiktir (nem çeker) ve neme karşı dikkatle
korunmalıdır. Çift kat döşeme, yeterli etki gücünü sağlar
ancak ağır tepsi arabasının tekrarlanan darbelerine da-
yanamaz. Duvara monte raflar, özel delikli duvar dübeli
ile monte edilebilir. Diğer taraftan duvara asılı kap dola-
bının kurulumu, ilave tasarım çalışmasıyla, askı yüksek-
liğinde bölüm veya ahşap kiriş montajı gerektirir.
Prefabrik beton duvarlar
Dahili kuru alan işleri için, duvar karo döşemesi ve kesme
kapı açıklıkları veya ekli cambölmeler içeren, fabrika üre-
timi prefabrik duvarlar da uygundur (
Şekil 4.34
). Bu tür
duvarlar, karo döşenmiş ve eklemli, kenar, orta veya köşe
bölümleri ve yüksekliği ayarlanabilir destek ayakları bu-
lunan bağımsız beton plakalar olarak, gereken ebatlara
göre üretilir. Herhangi bir kurulum yapılmadığında, 35
mm kalınlık yeterlidir. Elektrik montaj parça ve devreleri,
47 mm’nin üzerindeki kalınlıklarda döküm olabilir. Yoğun
montajlı mutfak bölmeleri, tümkurulumelemanlarının ve
boru sisteminin döşendiği ve duvar uygulamasınamonte
edildiği çift kabuklu imalat gerektirir. Tamamlanmış du-
varlar yaklaşık 115 mm kalınlığındadır.
Bu tür duvarlar; asılma noktaları bilindiği ve temin edildiği
takdirde, duvar dolapları için yeterince sağlamdır. Bu
imalatlar, yenileme çalışmaları ve sınırlı tavan yüküne sa-
hip yeni yapımlar için özellikle uygundur.
Siperlik yükseklikleri ve cam üst raflar
Gerekli siperliklerin yükseklikleri cihazların çalışma yük-
sekliğine, ayağa kalkma veya duvar eklem bölümlerinin
yüksekliğine ve yukarıya monte edilecek priz çıkışlarına
olan mesafelere bağlıdır. Benzer unsurlar, pencere per-
vazları için de geçerlidir (en azından pencere, temizlik
için açıldığında). Duvar eklem bölümleri 80 - 100 mm
yüksekliğe sahip olmalı ve 2 mm kalınlığında plaka me-
talden imal edilmelidir. Duvara ya doğrudan cıvatalarla,
ya da plastik kelepçe bölümleriyle sabitlenmelidir. İşlev-
sel alanları yapılandırmak için, cam üst ataşmanı bulu-
nan veya bulunmayan bu tür orta yükseklikteki siperlerin
inşası, sadece işlevler açısından önerilmez, aynı zaman-
da görsel olarak da avantajlıdır. Bu şeffaflık, mutfaklar
için özel yönetmeliklerde ıslah tesisleri olarak belirtilir.
Duvar astarı
Gıda Ürünleri Hijyen Yönetmeliği şunu belirtir: Bozulabi-
lir gıda ürünleri, diğer bir deyişle taze et, taze balık, ka-
buklu veya kabuksuz yumurta işlenen odaların duvarları-
na en az 2 m yüksekliğinde açık renkli, düz, yıkanabilir ve
dezenfekte edilebilir astar veya boya kaplaması uygulan-
malıdır. Bu gereklilik farklı malzemelerle birleştirilebilir.
Duvar karo döşemesi
Duvar karo döşemesi, hazırlık odaları ve soğuk odalar da-
hil olmak üzere, tüm mutfak tesisi için klasik ve hala en
iyi tip duvar astarıdır. Özellikle parlak cilalı olmayan
%3
nem emilimine sahip açık renkli karolar kullanılmalıdır.
Örneğin; “Kristal” (kabartmalı) cila veya hafif bir mermer
deseni görsel açıdan etkilidir. Temizliği uygun şekilde
sağlamak için, duvarların 2 metreden yüksek kısımlarını
boya ile kaplamak yerine, duvarları tamamen karo ile dö-
şemek, daha fazla tercih edilir. Kapının üst pervaz yük-
sekliğinde renkli bir bant, genel görünümü yumuşatır. Du-
var karoları minimum 15x15 cm ebadında ve 6 mm kalın-
lığında olmalıdır. 15x20 cm’lik duvar karoları, sentetik ka-
ro tutkalları ile ince yataklara en çok döşenen karolardır.
Karoların korunması
30 - 50mmgenişliğinde kenarlara ve 1,50 - 1,80muzun-
luklara sahip 2 mm kalınlığında krom-nikel çelik plaka
köşebentler önerilir.
İki farklı sabitleme sistemi mevcuttur: Açık duvarlara sa-
bitlemek için, çıkıntılar köşebentin iç kısmına kaynakla-
nır ve açık duvara cıvata ile tutturulur. Ancak, aşağı cıva-
talı çıkıntılar, belirli bir kalınlığa sahip olduğundan bu
yöntem tercihen kalın yataklara sabitlenmiş karolarla
kullanılmalıdır. Karoların yapıştırılması için en kolay ve
basit yöntem, koruyucu kenarlar üzerindeki cıvata baş-
larının altında oyuklar oluşmasını önlemek için, koruyucu
köşebentleri silikon sızdırmazlık bileşeni ile doğrudan
köşelere yapıştırmaktır (
Şekil 4.35
).
Uzunlamasına
tampon koruyucu bölümler
, araba ope-
rasyonlarının yoğun olduğu yerlerde önerilir. Bu tür bö-
lümler, klips mandallı birleştirilmiş elastomer-krom nikel
çelik bölümler şeklinde bulunur. Kanıtlanmış alternatifler,
silikon bir yatak içinde duvara doğrudan cıvatalanmış ve
daha sonra su sızdırmaz yalıtımı sağlanmış 20x200 mm
siyah polipropilen şeritlerdir. 100 mm montaj yükseklik-
leri, pratikte olası darbe kenarlarının tüm yüksekliklerini
kapsar ve koruyucu, karo yükseklik ızgarasına sorunsuz-
ca entegre edilir (
Şekil 4.36
).
Şekil 4.34
Bir montaj
duvarının görünümü
UYGULAMA
1...,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159 161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,...376
Powered by FlippingBook