Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 159

159
4.5 Duvarlar
Profesyonelmutfaklariçinaşağıdakiduvartipleriuygundur:
– Beton duvarlar,
– Prefabrik beton duvarlar,
– Yığma (taş) duvarlar,
– Alçı-sıva kolon-kirişli duvarlar.
Beton duvarlar
Beton duvarlar sadece merdiven boşlukları, asansör
boşlukları ve yük taşıyan yangın bölmesi duvarları gibi
yüksek düzeyde kesme veya gerilir yüklerin absorbe edil-
mesi gerektiğinde dikkate alınır. Gömme (ankastre) kuru-
lumlar sadece, oyuklar paylaşıldığında ve bir oyuğun arka-
sındaki duvar kalınlığı yangından korunma ve yapısal ge-
rekliliklerle uyumlu olduğunda mümkündür. Beton duvar-
lar üzerindeki kurulumlar tipik olarak kasayla kapatılır
(
Şekil 4.33
).
Yığma (taş) duvarlar
İç yığma duvarlar tek tuğlalı duvarlar olarak ve genellikle
dikey delikli tuğlalardan
örülür. Bu tür duvarlarda, ge-
riye dönük olarak sorunsuzca dikey oyuklar oluşturula-
bilir veya gerekli oyuklarla örülebilir. Her şekilde oldukça
sorunlu olan)yatay oluklar makul değildir. Büyük boyutlu
havalandırmalı
beton blokların
duvarları hızla örülebilir,
içlerinde kolayca oyuk açılabilir veya farklı kalınlıklara sa-
hip çift kabuklu duvarlar olarak inşa edilebilir. Böylece
kablo sisteminin ve aynı zamanda boru sisteminin dikey
ve yatay kurulumunu büyük ölçüde kolaylaştırır. Her iki
tip yığma duvar da, duvara monte raf ve duvar dolapları
için yeterli taşıma kapasitesine sahiptir.
Alçıpan kolon-kirişli duvarlar
Düşük ağırlık, tamamlama hızı, kolayca ulaşılabilen açı-
sallık, dikey doğruluk ve boşluğu, dikey ve yatay kuru-
lumlarda kullanabilme olanağı, alçıpan kolon-kirişli du-
var kurulumunu etkili kılar.
Direkt sondaj
ebadı 8
Tırnaklar
60/100/30
Dişli sondaj M6
Ayar vidası, M 8/50
(spot-) kaynaklı
Kompresyon
plakası 60/4
Koruyucu
kaide
Yalıtım
Karşı somun
Yivli plaka
Epoksi conta
107
65
20
20
+ 393
Alt kenar,
ilk karo
+17
0,0
-13
Şekil 4.33
Beton bir
duvardan kesit ve
zemindeki sabitleme
1
4
5
6
10
7
8
9
2
2
3
40
40
125
36,5 veya 2x
100
UYGULAMA
1...,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158 160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,...376
Powered by FlippingBook