Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 158

158
4. İç mekanlarda detay uygulamalar
Akıntı kanalları (Sığ kanallar)
Akıntı kanalları zemin kanallarının, kanal kapağı gerek-
tirmeyecek kadar dar olan, basitleştirilmiş biçimleridir.
Akıntı kanallarının kuru alanlarda, özellikle asansör ve-
ya merdiven boşluklarının önündeki geçişlerde ve ayrı-
ca, su girişini önlemek üzere depo alanlarında veya ka-
feteryalarda kurulması önerilir. Akıntı kanalları belirli
avantajlara sahiptir: Çok alan gerektirmezler, rahatça
çapraz geçilebilirler ve gerektiğinde zemin altındaki
koku tutucuya bağlanabilirler. Temizlikleri tercihen bu-
har jeti veya yüksek basınçlı temizlik makineleriyle ya-
pılmalıdır.
4.5
Duvarlar
Yapısal uygulama
Profesyonel mutfakların mümkün olduğunca basit ve
teknolojik açıdan işlevsellikleri ve görsellikleri için
sabit ızgaraları olmayan, esnek ve hafif bölme duvar-
larla kurulmasına çalışılır. Mutfaklarda duvarlar ço-
ğunlukla gereklidir, boru ve kablo sistemleri için ku-
rulum destekleri olarak kullanılır. Yemek hazırlama,
üretim ve mutfak bulaşıklarının yıkanması, oda yük-
sekliğinde bölmelerle değil, tercihen orta yükseklikte
ve mümkünse üst kısmı cam siperlerle (1,30 m yük-
sekliğindeki siper, cam üst kısımla birlikte azami 2 m)
veya her iki yanına karo döşenmiş basit siperlerle
(yaklaşık 1,60 m yüksekliğinde) tasarlanmalıdır. Oda
yüksekliğindeki bölmeler sadece statik, gürültüden
korunma veya hijyenik nedenlerlemutlaka gerekiyor-
sa kullanılmalıdır.
Şekil 4.30
Bir zemin drenajı
kanalında doğru bir eklem örneği
10
10
20
Karo
Eklem
Kanal
Ön dolum profili
Şekil 4.32
Drenaj kanalı
Şekil 4.31
Bir zemin drenaj kanalının
montajı için kanal bağlantısı
1
Zemin karoları
2
Karo yapıştırma şapı
3
Mastik derz
4
Plastik dolgu
5
Zemin şapı
6
Su yalıtım membranı
7
Zemin betonu
UYGULAMA
1...,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157 159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,...376
Powered by FlippingBook