Profesyonel Mutfaklar 2014 - page 156

4. İç mekanlarda detay uygulamalar
Genel oda drenajı için yer süzgeçleri
Mutfaklarda genellikle ND 100 ebatlı drenajlar kulla-
nılır. ND 70 ebatlı drenajlar sadece dağıtım ve koridor
alanlarında kullanılır. Genel oda drenajı için emme ve-
ya drenaj kapasitesi değerinin 2,5 l/sn olması yeter-
lidir. Krom-nikel çelik, drenaj elemanları için en yaygın
kullanılan malzemedir. Çünkü mutfak atıkları dökme
metallere zarar verebilir ve dökme metaller, kireç tut-
maya eğilimlidir. Yer süzgeçleri temel olarak, açık ze-
mine sabitlenmiş veya gömülmüş bir dışarı süzgeç
gövdesinden ve zemin kaplamasına döşenmiş süzgeç
gövdesine ulaşan
üst başlıktan
oluşur. Süzgeç göv-
desinin, su yalıtım kanalına bağlantısı için yapışkan
veya kilitlemeli flanş kullanılır. Isı veya ses darbelerine
dayanıklı çift yalıtım katmanlı zeminler için, süzgeç
gövdesi ile üst başlık arasında flanşlı bir
geçiş parça-
gereklidir. Alt katı olan odalara genellikle dikey çı-
kışlı, zemin katlara yatay (87°) çıkışlı süzgeç gövdeleri
monte edilir. Daha kolay temizlik için, dikey tipi
koku
tutucular
(labirent kapanlar) tercih edilmelidir.
Drenaj kanalları
Drenaj kanalları, sadece tahliye edilecek suyun tip ve
miktarına göre zorunlu yerlere takılmalıdır. Çünkü
süzgeç kapaklarının üzerinde durmak ve yürümek, sı-
radan zeminlerden daha zordur.
Drenaj kanalları genellikle 1,5 - 2 mm kalınlık ve 200
- 400mmgenişlikle krom-nikel çeliğin ilgili yapısal du-
rumuyla eşleştirilir. Bu, kanal üreticilerinin
zemin ya-
pısı
, tipi ve akış konumuyla zemin çıkışlarının yerleri
hakkında kesin bilgilere sahip olması gerektiği anla-
mına gelir (
Şekil 4.27
).
Süzgeç kapaklı krom-nikel çelik tavan süzgeçleri
Süzgeç kapaklı krom-nikel kutu tip kanal
Dikey çıkışlı ve çan tip koku tıkaçlı
Yatay dirsekli ve çan tip koku tıkaçlı
90° dikey dirsekli ve daldırma borulu,
koku tıkaçlı
Yatay çıkış kollu ve daldırma borulu,
koku tıkaçlı
410
410
226
230
410
226
230
230
60
60
140
140
225
125
100
105
185
185
265
150 105
60
60
90
410
230
110
110
110
110
Döküm demir boru
1
2
3
13
4
5
14
12
11
7
8
9
10
6
Termal yayılımı emecek karo
döşeme açısı
Süzgeç
Kutu tip bir kanalın montaj şematiği
1 Ses emici ceketli, kutu tip
kanal
2 Kutu tip kanalda yükseklik
ayarı için vidalar
3 Ses ayrıştırma elemanı,
döşemeden tavana ayrıntı
4 Boşaltım alanı gövdesi üst
kısım
5 Çan tip koku tıkaçlı zemin
drenajı gövdesi
6 Ses ayrıştırmalı tavan
sabitleme
7 Yalıtım tabakalı boru braketi
8 Yapısal ses ayrıştırma için
yalıtım bandı
9 Dikey elyaflı 25 mm yalıtım
matı
10 Plaka metal ceket 0,8 mm
11 Yakl. 0,8 mm iki parça metalin
tavan çıkış kapatması
12 Tavan çıkışlarını doldurmak
için ağır yalıtım malzemesi
13 Yaklaşık 8 mm yapısal ses
ayrıştırma için çıkıntı kauçuk
14 Çekirdek sondajı çapı 250mm
Şekil 4.27
Profesyonel mutfaklar için
paslanmaz çelik zemin drenajları ve kanallar
156
UYGULAMA
1...,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155 157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,...376
Powered by FlippingBook